Wizyta J.Św. Gangtenga Tulku Rinpocze w Strasburgu 6. i 7. sierpnia 2013 r.

W dniach 6. i 7. sierp­nia 2013 r. Rin­pocze odwiedzi Stras­burg we Fran­cji. Pod­czas wizyty udzieli inicjacji Yeshe Tsogjal (wraz z wyjaśnieniami dzog­czen) oraz inicjacji Wadżrawarahi. Ta druga inicjacja jest wymagana w toku studiów Szedry Lon­czena Rab­dziama. Szczegóły programu oraz for­mularz rejestracyjny (oba po angiel­sku) znaj­dziecie tutaj.

Wizyta Gang­tenga Tulku Rin­pocze w Stras­burgu poprzedza Drub­czen Wadżrakilai, który odbędzie się w ośrodku Pema Yang Dzong w Blye w Jurze Fran­cuskiej w dniach od 11. do 21. sierp­nia 2013 r. Osoby wybierające się na drub­czen mogą po drodze odwiedzić Stras­burg i wziąć udział w spo­tkaniu z Rinpocze.

Zapraszamy w imieniu organizatorów
Yeshe Khorlo w Polsce

Rosja, 5-15 Listopada 2011 roku - Drub­czen Guru Pad­masam­bhavy oraz inicjacja Lama Norbu Gjatso

Moskwa, Rosja, 5-15 Listopada, 2011 roku

Drub­czen Guru Pad­masam­bhavy, z termy Pema Lingpy - Lama Norbu Gjatso
pod prze­wod­nic­twem J. Św. Gang­tenga Tulku Rinpocze

W rosyj­skim cen­trum bud­dyj­skim „Kun­phen­ling” odbędzie się drub­czen Guru Pad­masam­bhavy pochodzący z termy Pema Lingpy Guru - Ocean Klej­notów (Lama Norbu Gjatso).

Pod­czas drub­czenu udzielona zostanie inicjacja Lama Norbu Gjatso. Drub­czen będzie trwał siedem dni i zakoń­czy się trzy­dniowym festiwalem (Tsam). Uczest­nic­two w kur­sie jest otwarte dla wszyst­kich chęt­nych, także dla począt­kujących na dhar­micz­nej ścieżce.

Wstępny program

2 listopad
Rin­pocze przy­latuje do Moskwy razem z 10 mnichami

3-4 listopad
Przy­gotowania do drub­czen. Pod­czas tych dni udzielone zostaną instruk­cje do praktyk

5-11 listopad
Drub­czen

12-15 listopad
Festiwal (Tsam – tańce w maskach)

Do dnia roz­poczęcia drub­czenu program może ulec zmianom.

Pytania proszę kierować na:
e-mail Rovshan oraz Katya
albo dzwonić na numer 0079-015467108 – Rovshan oraz 0079-168477008 – Katya.
Strona inter­netowa

Z przyjem­no­ścią odpowiemy na wszyst­kie wasze pytania. Zapraszamy do Rosji!

Ceny w Kunphenling

Pobyt w budyn­kach (wspólne toa­lety oraz prysz­nice na każ­dym piętrze):

Miej­sce w 6-osobowym pokoju :
* Pon, Wt, Śr, Czw – 220 rubli/dzień
* Pt, Sob, Nd – 250 rubli/dzień

Miej­sce w 4-osobowym pokoju :
* Pon, Wt, Śr, Czw – 350 rubli/dzień
Pt, Sob, Nd – 400 rubli/dzień

Miej­sce w 2-osobowym pokoju (nowy budynek nr 1) :
* Pon, Wt, Śr, Czw- 550 rubli/dzień
* Pt, Sob, Nd – 650 rubli/dzień

Miej­sce w 2-osobowym pokoju w budyn­kach nr 2,3 oraz 4 :
* Pon, Wt, Śr, Czw - 400 rubli/dzień
* Pt, Sob, Nd - 500 rubli/dzień

Trzecie piętro w budynku biurowym (wspólne toa­lety i prysz­nic na korytarzu):

Pokój 2-osobowy
* Pon, Wt, Śr, Czw – 1100 rubli/dzień/za pokój
* Pt, Sob, Nd - 1300 rubli/dzień/za pokój

Zakwaterowanie w dom­kach odosob­nieniowych (za osobę):
* Pon, Wt, Śr, Czw - 900 rubli/dzień
* Pt, Sob, Nd - 1100 rubli/dzień

Cena kursu
* 100-150 euro

Dodat­kowe opłaty
* Pościel - 150 rubli
* Sauna - 3800 rubli/2 godziny/grupa

Wyżywienie
* Śniadanie - 80-120 rubli
* Obiad - 150-200 rubli
* Kolacja – 100-150 rubli

Kurs rubla
* 1euro = 40 rubli;
* 1$ = 28 rubli

Następna strona »

  • Yeshe Khorlo: