Czwarta wizyta J. Św. Lhalunga Sungtrula Rinpocze 16 – 19.04.20: drubczie Lama Norbu Gjamtso w Darnkowie / Fourth visit of H.H. Lhalung Sungtrul Rinpoche 16 – 19.04.20: drubchö Lama Norbu Gyamtso in Darnków

Od 14 do 21 kwietnia 2020 w Polsce gości Lhalung Sungtrul Rinpocze z Bhutanu, jedenasta Inkarnacja Mowy króla tertonów – Pema Lingpy.  Jako główna inkarnacja …