Czwarta wizyta J.Św. Lhalunga Sungtrula Rinpocze 16 – 19 kwiecień 2020 Darnków. Zapraszamy na inicjację i drubczie Lama Norbu Gjamtso. Fourth visit by H.H Lhalung …