Praktyki w Yeshe Khorlo

Praktyki w Yeshe Khorlo oraz trening Dzogczen w tradycji Peling

 

Praktyka w linii PelingGangteng Tulku Rinpocze (Kunzang Pema Namgyal) przygotował specjalny program praktyk dla swoich uczniów z grup Yeshe Khorlo. Dzięki jego wyrozumiałości i znajomości realiów naszego zachodniego życia, mamy możliwość, pod okiem mistrza, doświadczyć treningu Dzogczen, nauk Ati Jogi. Poniżej przedstawiamy krótki opis praktyk stanowiących zamknięty Cykl Nauk Dzogczen. Cykl ten pochodzi z termy Kunsang Gongpa Gongdu, odkrytej przez Tertona Pema Lingpę.

Praktyka przygotowawcza Nyndro

Praktyka Nyndro wykonywana jest we wszystkich liniach przekazu buddyzmu tybetańskiego. Zawsze posiada podobną strukturę i zawiera w pewnym sensie całość nauk buddy w esencjonalnej formie. Złożone jest z 4 lub 5 części głównych, które tradycyjnie, aby przejść do kolejnego etapu praktyk, należy wykonać po 100 000 razy każdą.

Praktyką przygotowawczą, którą wykonujemy przed rozpoczęciem właściwego treningu Dzogczen w linii Peling, jest Nyndro należące do cyklu Kunzang Gongdu, zwane Khandro Ninghtig. Mimo, że nazwane jest praktyką przygotowawczą w rzeczywistości traktowane jest jako praktyka główna. Tekst Nyndro, które otrzymujemy od Gangtenga Rinpocze, zredagował J. Św. Dudziom Rinpocze i wyróżniają go formułki schronienia, rozwijania bodhiczitty oraz ofiarowania mandali, odnoszące się do poglądu Dzogczen. Tekst w języku polskim nazywa się „Dobra ścieżka dla przebudzenia”. Rozpoczyna się modlitwą do Linii przekazu, przywołaniem Rdzennego Guru oraz kontemplacją „Czterech myśli odwracających od samsary”.

Część zasadnicza składa się z pięciu kluczowych praktyk:

  • wykonywania pokłonów wraz z recytacją słów Schronienia;
  • rozwijania Bodhiczity, czyli Oświeconego umysłu;
  • recytacji mantry Wadżrasatwy – praktyka oczyszczająca;
  • ofiarowania Mandali – praktyka rozwijania szczodrości;
  • oraz praktyki Guru Jogi – praktyki oddania.

O Nyn­dro mawia się, iż usuwa przy­czyny splamień – gniewu, pożądania oraz ignoran­cji.

Praktyka w linii Peling

10% Nyndro 

Tradycyjnie, również w linii przekazu Peling, każdą z części wykonuje się 100 000 razy. Jednakże nasi Nauczyciele zobaczyli, iż większości z nas ukończenie samej praktyki Nyndro mogłoby zająć całe życie. Dlatego też, dzięki wspaniałomyślności i współczuciu J. Św. Dudzioma Rinpocze mamy pozwolenie, aby rozpocząć trening Dzogczen już po wykonaniu 10% Nyndro, tj. 10 000 powtórzeń dla każdej części zasadniczej, resztę zobowiązując się wykonać później. W tych pomyślnych okolicznościach, przy zachowaniu odpowiedniej dyscypliny i praktykując ok. 2 godzin dziennie, jesteśmy w stanie ukończyć wymagane 10% w ciągu jednego roku.

Po ukończeniu tego etapu możemy rozpocząć 4-częściowy trening Dzogczen, pod okiem Gangtenga Tulku Rinpocze.

Trening Dzogczen

Trening Dzogczen składa się z 4 części głównych: Khordo Ruszen, Trekczo, Togal i nauk Bardo.

Kordo Ruszen to metody nazywane szczegól­nymi naukami wstęp­nymi, które umożliwiają oczyszczenie nasion splamień umysłu. Jest to zestaw praktyk, które pozwalają na odcięcie przy­wiązania do sam­sary, jak i sam­sarycz­nego poj­mowania naszego ciała, mowy i umysłu oraz doświad­czyć ich nie­znisz­czal­nego aspektu. Wprowadzają nas w bez­pośred­nie poszukiwania natury umysłu.

Trekczo oznacza „przecięcie, przedarcie się” przez zwykły umysł. Na tym etapie otrzymujemy metody medytacji prowadzące do urzeczywistnienia jednego z trzech aspektów prawdziwej natury umysłu: pouczenia na temat pierwotnej świadomości – Rigpy, odsłaniają pogląd pierwotnej czystości – Kadak, który wykracza poza konceptualność.

Praktyka w linii Peling

Togal to metody medytacji oraz pozycje ciała, dla których podstawą jest Trekczo. Gdy pogląd o pierwotnej czystości zostanie ustabilizowany, możemy urzeczywistnić drugi aspekt naszej pierwotnej natury, czyli spontanicznie powstającą pierwotną świadomość.

Nauki Bardo – metody pozwalające osiągnąć urzeczywistnienie w momencie śmierci oraz gdyby to nam się nie udało, w stanie przejściowym zwanym Bardo. Dzięki tym naukom będziemy mogli już w życiu przygotować się do tego etapu.

Ponadto, jako element niezbędny treningu, otrzymujemy od Rinpocze na początku cyklu – inicjację Kunzang Gongdu oraz podczas Togal – inicjację Rigpej Tsel Łang.

Gangteng Tulku Rinpocze jak dotąd udzielił w Europie całości nauk Dzogczen tylko we Francji. W ostatnich latach rozpoczął cykl w Polsce oraz Rosji. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt.