Gompa Kenczogsum

Gompa Kenczogsum w Bumthangu

 

Gompa KenczogsumW Klasztorze Samje, pierwszym buddyjskim klasztorze wybudowanym w Tybecie, król Tybetu Trisong Detsen, poprosił Guru Rinpocze o przepowiednię dotyczącą doliny Bhumtang w Bhutanie. W odpowiedzi na jego prośbę, Guru Rinpocze przepowiedział, iż w dolinie Bhumtang znajduje się góra o kształcie rakszy – demona leżącego na plecach, z twarzą skierowaną ku niebu. Tam też spotykają się wszystkie negatywne, demoniczne siły. Dlatego w tym właśnie miejscu należy wybudować klasztor, którego celem będzie szerzenie nauk budda-dharmy.

Zgodnie z przepowiednią, król Trisong Detsen rozpoczął budowę świątyni. Również sam Guru Rinpocze przybył do Bhumtangu aby nadzorować budowę detali architektonicznych oraz zalecił budowę 17 stup w celu pokonania demonicznych sił tego miejsca. Na zakończenia osobiście poświecił nowo wybudowaną Gompę. Dodatkowo pozostawił kolejną przepowiednię, iż w przyszłości Terton Pema Lingpa odnajdzie w świątyni złoto, które pozwoli na pokrycie kosztów renowacji świątyni. Tak też się stało.

W 1479 roku Pema Lingpa odnalazł w okolicy prawego ucha posągu Wajroczany statuetkę osła, w której ukryte było najwyższej jakości złoto. Dzięki temu odkryciu można było odnowić malowidła ścienne w Gompie, jak również posagi buddów i bóstw. Na zakończenie renowacji Terton Pema Lingpa ponownie poświęcił świątynię.

Gompa Kenczogsum

Niestety w 2009 roku pożar prawie całkowicie zniszczył zewnętrzną, drewnianą strukturę klasztoru. Szczęśliwie jednak, dzięki pomocy finansowej królewskiego rządu w Bhutanie, Gompa została odbudowana i ponownie poświęcona oraz uznana za Narodowe Dziedzictwo Bhutanu.

Dzisiejsi Bhutańczycy nazywają świątynię: Kenczogsum Gompa, a to z powodu trzech posagów buddów, które zostały w niej ustawione: buddy przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Słowo Kenczogsum mówi właśnie o buddach trzech czasów. W przeszłości gompa nazywana była Gompą Tselung, a w biografii Pema Lingpy odnajdziemy ją pod nazwą Gompa Choekhor. Jest ośrodkiem kultywowania i szerzenia nauk Pema Lingpy po dziś dzień.