Lama Chimi Kinley

Lama Chimi Kinley

 

Lama Chimi KinleyLama Chimi Kinley urodził się w 1965 r. w wiosce Pubmoszing (dystrykt Lhuentse, wschodni Bhutan). Pierwszy buddyjski trening otrzymał od rodziny. Od najmłodszych lat odznaczał się niezwykłą wrażliwością i zainteresowaniem w dziedzinie buddyjskich nauk i rytuałów. Zanim zaczął uczęszczać do szkoły, ojciec nauczył go czytania i recytacji modlitw i mantr. Wuj, który był lamą, przekazał mu podstawowe rytuały i praktyki. Po zakończeniu świeckiej edukacji na poziomie szkoły wyższej (dyplom w dziedzinie handlu w Sherubtse College w Bhutanie), Chimi Kinley udał się do Nyingma Institute w Kathmandu w Nepalu, aby studiować z Khenczenem Rigdzinem Dordżi. Uzyskał dyplom z filozofii buddyjskiej.

Podróże

Na początku lat 90-tych spędził trzy lata w Japonii, gdzie nauczał buddyzmu wadżrajany w Tybetańskim Centrum Kultury w Tokio. Swoje pierwsze tradycyjne trzyletnie odosobnienie odbył w Gangteng Kunzang Choling Retreat Center w Bhutanie (1996 – 1999). Od lipca 2000 do grudnia 2005 r. był nauczycielem – rezydentem w ośrodku Yeshe Khorlo w Victorii (British Columbia, Canada), założonym przez J. Św. Gangtenga Tulku Rinpocze. W tym okresie Lama Chimi odwiedzał również Europę, Amerykę Południową, Tajwan i Singapur, aby nauczać i prowadzić odosobnienia zwłaszcza w linii Pema Lingpy.

Bhutan

W 2006 r. powrócił do Bhutanu, aby odbyć drugie 3-letnie odosobnienie w odległej i ukrytej dolinie Guru Rinpocze znanej jako Aja Nye. Był w tym czasie także mistrzem odosobnienia dla dziewięciu innych joginów. Program odosobnienia został zrealizowany w listopadzie 2009 roku.
Oprócz nauk i inicjacji otrzymanych od swego rdzennego nauczyciela J. Św. Gangtenga Tulku Rinpocze, Lama Chimi otrzymał także wiele ważnych inicjacji, przekazów i nauk od J.Św. Penora Rinpocze, J.Św. Dilgo Khyentse Rinpocze, J. E. Khenczen Rigzin Dordżi Rinpocze, J. E. Namkhai Nyingpo Rinpocze i innych.

Mistrz odosobnień

Pozostając osobą skromną i nie rzucającą się w oczy, Lama Chimi Kinley jest jednocześnie mistrzem odosobnień i nauczycielem wszechstronnie wykształconym. Jego największą pasją jest Dzogczen. Udziela nauk w języku angielskim. Pokładając silną wiarę w praktyce, dzieli swój czas między nauczanie i odosobnienia w himalajskich pustelniach. Życzeniem lamy Chimi jest poświęcenie życia praktyce, aby w ten sposób podążać za przykładem wielkich mistrzów.

Lama Chimi Kinley