Tukse Rinpocze

Tukse Rinpocze

 

Tukse RinpoczeX Peling Tukse, Tekczok Tenpej Gjeltsen (inkarnacja umysłu Pema Lingpy) urodził się w r. 1951 w Dranang Tsajul (Tybet). Rozpoznano go w r. 1955 jako inkarnację IX Peling Tukse – Tubtena Palbar (1906-1939). Został intronizowany w klasztorze Lhalung Tekczoling w Tybecie.

Jako dziewięciolatek uciekł z Tybetu do Bhutanu w towarzystwie matki, siostry, nauczyciela i asystentów. Znany w Bhutanie jako Tukse Rinpocze, przejął obowiązki swego poprzednika. Podróżując po Bhumtangu, Zhemgang, Trongsa i Lhuntse, rozpoczął odprawianie rytuałów i udzielanie inicjacji. Udzielił licznych przekazów, łącznie z przekazami Peling Czekhor oraz Kandziur. Świadkowie zdarzeń relacjonowali pojawianie się tęczowych kręgów w czasie każdej z odprawianych w Bumthangu ceremonii.

Tekczok Tenpej Gjaltsen całe życie chorował na cukrzycę. Odszedł w Thimphu 18 kwietnia 2010, w wieku 59 lat. W ceremonii kremacji, która odbyła się 15 lipca 2010 r. w Bhumtangu przed Tamzhing Lhakhang (zbudowanym przez Pema Lingpę w r. 1501) w pobliżu Konczoksum Lhakhang, uczestniczyła rodzina królewska, ministrowie oraz tysiące wiernych.