Kontakt

Kontakt

Adres e-mail

info.yeshekhorlo@gmail.com

Darowizny i składki

Osoby, które chcą wspomóc finan­sowo Związek Bud­dyj­ski Yeshe Khorlo i jego działal­ność mogą wpłacać darowizny na poniż­sze konto bankowe.

Konta ban­kowe

Bank: BNP Paribas Bank Polska S.A.

Wła­ściciel konta / Ownership: Związek Bud­dyj­ski „Yeshe Khorlo” w Rzeczypospolitej Pol­skiej

Adres wła­ściciela / Address of the owner: 57-343 Lewin Kłodzki, Darnków 20

Numer rachunku złotów­kowego / Account number in Polish Zloty (PLN):

49 1750 0012 0000 0000 2603 5961

Account number in Euro / Numer rachunku walutowego (EURO):

IBAN: PL 56 1750 0012 0000 0000 2603 7387

SWIFT: PPABPLPKXXX

Bank address / adres banku: ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa

W przy­padku darowizn prosimy zatytułować prze­lew: „Darowizna”. / If it’s a donation case, state it in the transfer’s title: „Donation„.

Wpłaty składek człon­kow­skich prosimy zatytułować: „Składka człon­kow­ska” oraz podać okres, którego składki dotyczą.

W przy­padku płat­no­ści w imieniu innej osoby prosimy dodat­kowo o umiesz­czenie w tytule prze­lewu imienia i nazwiska osoby na rzecz której zlecany jest prze­lew. / If you make a payment on sb else’s behalf, state it in the transfer’s title.

Związek Bud­dyj­ski Yeshe Khorlo w Rzeczypospolitej Pol­skiej, wpisany jest w dziale A Rejestru Kościołów i innych związ­ków wyznaniowych pod pozycją 180.

Chcesz zostać członkiem Związku Buddyjskiego Yeshe Khorlo? Wypełnij deklarację członkowską.