Gompa Tamszing

Gompa Tamszing Lhendrupcholing

 

Gompa Tamszing LhuendrupcholingPema Lingpa, będąc w wieku 52 lat, miał życzenie, aby wybudować świątynię dla swoich wiernych. W tym samym czasie lokalny przywódca postanowił, iż tak wielki mistrz duchowy powinien przenieść się z wąwozu Tang do doliny Chokhor i tam ustanowić swoją siedzibę. Równocześnie stał się sponsorem projektu. W związku z takimi okolicznościami, Pema Lingpa zdecydował się wybudować klasztor na otwartej przestrzeni doliny Choekhor w Tamszing. Kamień węgielny został położony w 1501 roku, a świątynia o wyjątkowej konstrukcji została wybudowana w ciągu 5 lat i poświęcona przez samego Pema Lingpę.

Głównymi posągami w świątyni są: posąg Guru Rinpocze z dwoma Dakiniami, jego 8 Manifestacji, posągi trzech Buddów: przeszłości, teraźniejszości i przyszłości oraz posąg  Awalokiteśwary. Główną relikwią jest statuetka Wadżrasatwy ukryta w sercu Guru Rinpocze, którą to Pema Linpa odkrył w jeziorze Naring Drak w Bhumtangu. W świątyni znajdują się także inne, cenne relikwie, takie jak: księgi Tertona Pema Lingpy, ubranie Guru Rinpocze, święta relikwia Garaba Dordże, perłowe relikwie Mandżuśrimitry, ornamenty z włosów księżniczki Pema Sel, kompletna Terma Guru Chowanga „Sangay Namjor” i wiele innych.

Gompa Tamszing LhuendrupcholingW czasie budowy Gompy, Terton Pema Lingpa miał sen, w którym 5-ciu tantrycznych praktykujących „Nagpów” zademonstrowało mu rytualny taniec. Kiedy się obudził, nauczył tańca swoich uczniów, a następnie połączył kroki tańca z praktyką Vajrakilaji z linii Peling. Po raz pierwszy ten rytualny taniec Czam został wykonany w czasie konsekracji Gompy Tamszing. Taniec ten jest wykonywany w Bhutanie do dziś z okazji corocznych Drubczenów Wajarkilaji i znany jest pod nazwą Phurba Tse Cham.

W 1521 roku, podczas paranirwany Pema Lingpy i konsekracji stupy zawierającej jego ciało, jego syn Drakpa Gjalpo wraz z Dordże Lingpą wykonali w klasztorze rytuał Lama Norbu Gjatso, pochodzący ze skarbów Peling. W czasie rytuałów poświęcenia ukazało się wiele cudownych znaków takich jak tęcze, deszcz kwiatów i zapach szafranu unoszący się w powietrzu.

W 1965 roku Gompa Tamshing została formalnie ustanowiona siedzibą kultywowania i utrzymywania nauk Pema Linpgy. W okolicach tego czasu, Dudziom Rinpocze rozpoznał 11-tą inkarnację Pema Linpgy – Dzigrela Kunzanga Pema Dordzi (obecny Lhalung Sungtrul Rinpocze), który został zaproszony do objęcia duchowego przewodnictwa w klasztorze Tamszing.