Gompa Pema Czieling, Instytut mniszek

Gompa Pema Czieling, Instytut mniszek

 

Gompa Pema CzielingPEMA CZOLING założony został z inicjatywy Gangtenga Tulku w 2000 roku. Mieści się w świętej Dolinie Tang regionu Bumtang (okolice wioski Bebzur, Bhutan). Wiek rezydentek waha się od 12 do 60 r. ż., ich liczba przewyższa obecnie 100. Dziewczętom z rolniczych i robotniczych rodzin Pema Czoling daje podstawową edukację i możliwość odbycia studiów akademickich w tamtejszej szedrze. Wiele kobiet kończy te studia z tytułem lopyna, niektóre odbywają wieloletnie odosobnienia, inne rozpoczynają świeckie życie: wracają do swoich wsi wyposażone w wykształcenie i wiedzę, które pomagają im w lepszym życiu i w służeniu społecznościom mieszkańców. Dziewczęta z Pema Czeling zdobywają umiejętności administracyjne, pielęgniarskie i rzemieślnicze.

Dzień w klasztorze zaczyna się o 5 rano. Podstawową codzienną praktyką mniszek jest czod. Studia w szedrze są bardzo trudne, a wykształcenie – dogłębne. Kobiety stają się biegłe w filozofii, sutrach, tantrach, praktyce i rytuałach buddyjskich. Okoliczni mieszkańcy zwracają się do nich często po pomoc jak do lamów. Cechuje je niezwykła skromność, nigdy pierwsze nie ujawniają się ze swoim medytacyjnym doświadczeniem. Trzeba do nich dotrzeć.

Gompa Pema Czieling

Powstanie Instytutu, który kształci kobiety jest spełnieniem XV-wiecznej przepowiedni Pema Lingpy. Jego wizja o uczelni dla kobiet, gdzie zyskają one praktyczne umiejętności oraz wykształcenie świeckie i buddyjskie, spełniła się stosunkowo niedawno. Odwiedzając bhutańskie wioski, Gangteng Tulku Rinpocze zachęca tamtejsze dziewczęta do kształcenia się, oraz rozwijania aspiracji medytacyjnych. Jakąkolwiek drogę później wybiorą – życie świeckie, przebywanie na odosobnieniu, czy status mniszki – ich postawa daje przykład innym bhutańskim kobietom.

Jeśli chcesz zasponsorować żywność, odzież, opiekę medyczną i inne potrzeby, skontaktuj się z pemacholingusa@pemacholing.org