Deklaracja członkowska

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
ZWIĄZKU BUDDYJSKIEGO YESHE KHORLO w Polsce

  zwracam się z prośbą o przyjęcie mnie w poczet członków zwyczajnych Związku Buddyjskiego Yeshe Khorlo w Rzeczypospolitej Polskiej zarejestrowanego pod numerem 180 w Dziale A Rejestru Kościołów i innych Związków Wyznaniowych MSWiA.

  *Tak, wyrażam zgodę na 6-miesięczny okres próbny jako członek kandydat na prawach członka zwyczajnego, jednak bez prawa głosowania w trakcie Walnego Zebrania członków.

  Zobowiązuję się do przestrzegania zasad zawartych w Statucie oraz do wpłaty składki członkowskiej w wysokości minimum 120,- złotych rocznie.

  Kliknij: *tak, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej deklaracji na potrzeby Związku (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

  Uwagi: Otrzymasz e-mailem potwierdzenie otrzymania wniosku a po jego rozpatrzeniu decyzję Zarządu Związku o rozpoczęciu okresu próbnego i jego zakończeniu. W uzasadnionych przypadkach Zarząd może skrócić okres próbny.

  * - wymaga potwierdzenia