2 listopad 2019 Lopyn Drukdra udziela schronienia


Schronienie przyjęło 7 osób. Dzisiaj, tj 3 listopada Lopyn kontynuuje wyjaśnienia do nyndro. Jutro zaczyna się część zamknięta: tsa lung, tummo, oddech wazy.