30.06.19 Inicjacja Kynzang Gongdy dla nowych uczniów, którzy chcą rozpocząć cykl dzogczen