Teksty

Wszystkie materiały zawarte w sklepie są przeznaczone jedynie dla osób które otrzymały od Mistrza przekaz praktyk w nich opisanych. W związku z powyższym realizowane będą …

Linki

Strony Yeshe Khorlo: Yeshe Khorlo w Szwajcarii Yeshe Khorlo w Kanadzie Yeshe Khorlo w Słowenii Pema Yang Dzong / Yeshe Korlo we Francji Yeshe Khorlo …

Trening Dzogczen

W związku z dużym zainteresowaniem naukami dzogczen jakich udziela J.Św. Gangteng Rinpocze (Kunzang Pema Namgyal) przedstawiamy poniżej krótki opis praktyk stanowiących zamknięty cykl praktyk. Cykl …

Pema Lingpa

Przeszło 2500 lat temu Budda Siakjamuni przepowiedział, że po nim przyjdzie jeszcze potężniejszy Budda — urodzony w kwiecie lotosu. Ten „drugi Budda” znany jest jako …