Trening Dzogczen

W związku z dużym zainteresowaniem naukami dzogczen jakich udziela J.Św. Gangteng Rinpocze (Kunzang Pema Namgyal) przedstawiamy poniżej krótki opis praktyk stanowiących zamknięty cykl praktyk. Cykl nauk Dzogczen (Ati Joga) wywodzi się z termy Kunsang Gongpa Gongdu odkrytej przez  Pema Lingpę (Khandro Ningthig).

Dzogczen — Nyndro jest praktyką przygotowawczą, która jednocześnie traktowana jest w Dzogczen jako praktyka główna. Nyndro wykonywane jest w wielu różnych tradycjach i w wielu liniach przekazu buddyzmu tybetańskiego. Wszystkie one posiadają jednakową strukturę i zawierają w pewnym sensie całość nauk buddy w skoncentrowanej formie. Różnią się jednak, gdy chodzi o teksty, wizualizacje i to, co nazywamy „medytacyjnym wglądem”. Nyndro tradycji Pema Lingpy zawarte jest tekście pod nazwą „Dobra ścieżka dla przebudzenia”. Oprócz „Przywoływania Rdzennego” oraz „Czterech myśli odwracających od samsary” część główna składa się z pięciu kluczowych treningów:

  1. wykonywanie pokłonów wraz ze schronieniem,
  2. rozwijanie bodhiczitty,
  3. oczyszczanie i recytacja mantry Wadżrasattwy,
  4. ofiarowanie mandali,
  5. praktyki zasadniczej guru jogi.

Tekst Dzogczen Nyndro zredagował J.Św. Duddziom Rinpocze. Różni się on od innych formułkami schronienia, rozwijania bodhiczitty i ofiarowania mandali — odnoszą się one do poglądu dzogczen. Każdą z części wykonuje się 100.000 razy. W Tybecie lub Bhutanie młodzi mnisi wykonują Nyndro w ciągu ok. 5 miesięcy. W naszych europejskich warunkach trwa to jednak z reguły bardzo długo i wymaga wielu lat. Dlatego dzięki wspaniałomyślności J.Św. Dudjoma Rinpocze możemy rozpocząć dalsze nauki (szczegóły poniżej) wykonując 10% tzn. dziesięć tysięcy dla każdej praktyki, a resztę wykonać później. Przy zachowaniu odpowiedniej dyscypliny i praktykując codziennie ok. 2 godzin, jesteśmy w stanie ukończyć wymagane 10% w ciągu jednego roku.

Kordo Ruszen — zestaw praktyk, które odcinają przywiązanie do samsary jak i tendencje samsarycznego pojmowania naszego ciała, mowy i umysłu i pozwalają doświadczyć ich niezniszczalnego aspektu.

Trekczo — sposoby medytacji prowadzące do urzeczywistnienia naszej prawdziwej natury pierwotnej czystości (czyli pustki).

Thogal — sposoby medytacji, dla których podstawą jest Trekczo; dzięki nim można urzeczywistnić drugi aspekt naszej pierwotnej natury, czyli spontanicznie powstającą pierwotną świadomość.

Bardo — metody pozwalające osiągnąć urzeczywistnienie w momencie śmierci i w stanie przejściowym, bazujące na praktyce Dzogczen za życia.

Niezależnie od powyższych nauk Rinpocze udziela — w tracie trwających 5 dni rytuałów — inicjacji do cyklu „Kunsang Gongdu”. Inicjacja „Rigpa Tsel Wang” udzielana jest w trakcie nauk Thogal.

Rinpocze udzielał tych nauk do tej pory tylko we Francji. Teraz pojawiła się szansa, by nauki te dotarły także do Polski, gdyż w roku 2010 planowane jest 14 – dniowe odosobnienie Kordo Ruszen. Jest to niezwykła i bardzo rzadka okazja dla wszystkich, którzy pragną praktykować Dzogczen. Prawdopodobnie jest to pierwszy kurs Kordo Ruszen w Polsce poprzedzający odosobnienie Trekczo.

Zainteresowanych proszę o kontakt.