Teksty

Wszystkie materiały zawarte w sklepie są przeznaczone jedynie dla osób które otrzymały od Mistrza przekaz praktyk w nich opisanych. W związku z powyższym realizowane będą jedynie zamówienia od Członków Wspólnoty oraz od osób potrafiących udowodnić że otrzymały w/w przekazy..

Udostępnianie, sprzedaż nie ma charakteru komercyjnego handlu.
Koszty przesyłki doliczane są dodatkowo.
Zamówienia proszę kierować na adres: yeshekhorlo@mahajana.net

Teksty:

Modlitwy i dedykacje Cena: 7.00 zł

Stusylabowa mantra Wadżrasatwy, Modlitwa siedmiolinijkowa, Modlitwa siedmioczęściowa, Krótka ofiara mandali, Prośba o obrót koła nauk dharmy,Dedykacja zasług, Dedykacja zasług Mańdziuśriego, Modlitwa o długie życie Gangtenga Tulku, Modlitwa o długie życie wszystkich nauczycieli, Modlitwa o rozkwit nauk Guru Rinpoczego, Modlitwa o rozwój tradycji Pema Lingpy, Modlitwa o powstanie oświeconego umysłu, Modlitwa o usunięcie przeszkód.

Format A5, 20 stron, podstawowe modlitwy recytowane na początku i na zakończenie praktyk i nauk.

Nyndro wg Tradycji Pema Lingpa Kunzang Gongpa Kundu Cena: 30.00 zł

Format A4, 38 stron, 5 kolorowych zdjęć – kompletny tekst do praktyki Dzogczen Nyndro.

Komentarz do Nyndro Cena: 15.00 zł

Format A4, 38 stron, szczegóły do wykonywania praktyki nyndro (Kunzang Gongpa Kundu) – wykłady J. Sw. Gangtenga Rinpocze.Ten materiał jest dostępny w ograniczonym nakładzie.

Modlitwa Samantabhadry Cena: 10.00 zł

Format A5, 28 stron, Terma Rigdzina Godema, Dziangter.

Amitajus – Budda niezmierzonego życia Cena: 7.00 zł

Format A5, 20 stron – Praktyka długiego życia.

W przygotowaniu:

Mahakala, Tekst rytualny

Podręcznik dla uczestników odosobnień Dzogczen

Podręcznik do praktyki Tsa Lung


Nagrania dźwiękowe:

Dziewięć jan w tradycji Dzogczen Cena: 30.00 zł (łącznie z przesyłką)

Wykłady J. Sw. Gangtenga Rinpocze w Szczecinie 2007 , Format MP3, ok. 10 godz. Język tybetański, angielski i polski.

W przygotowaniu:

Komentarz do Modlitwy Samantabhdry Cena: 30.00 zł (łącznie z przesyłką)

Wykłady J. Sw. Gangtenga Rinpocze w Warszawie 2007 , Format MP3, Język tybetański, angielski i polski.