Modlitwa o długie życie J. Św. Gangtenga Tulku Rinpocze


Om Svasti !

Wypromieniowanie stu tysięcy świateł

życia i pierwotnej mądrości pokonuje

Pana Śmierci w bitwie ciemności.

Poprzez to, że przybierasz niezniszczalne

wadżra-ciało, o wielka radość,

o samopowstający, w jeziorze urodzony

nauczycielu udziel nam cnót

i wszystkiego dobrego. Spełniający życzenia

klejnocie nauk serca Samantabhadry,

szlachetny następco tronu Padmasabhawy,

obyś był sprzymierzeńcem i strażnikiem

dla wielu uczniów, modlę się,

żeby Twoje życie nie podupadło i jak

zwycięski sztandar przez wiele lat trwało.

Dzięki sile Twojej zadziwiającej wiedzy,

Twojej miłości i zdolnościom

doprowadziłeś do mistrzostwa oświeconą

działalność pokonywania i ochrony.

Modlę się, żeby wspaniałość nauk

wielkiej tajemnicy, stara tradycja Pema Lingpy,

zabłysła znakomicie i się rozwijała.

Dierżawco nauk, niech Twoje lotosowe stopy

istnieją przez setki epok i Twoje

dobrodziejskie aktywności dla nauk dharmy i

istot rozwijają się w nieskończoność.

Niech każdy wybuch deprawacji

(wynaturzenia) przywrócony zostanie

do porządku i zamanifestuje się to,

co jest urzeczywistnieniem

szczęścia i dobroci.