Kunzang Rigdzin Pema Namgyal — dziewiąty Gangteng Tulku Rinpocze

J.Ś. Gangteng Tulku Rinpocze w dzieciństwie został rozpoznany przez J.Ś. XVI Kar­mapę Rangdziunga Rigpę Dordże, J.Ś. Dudzioma Rin­pocze oraz J.Ś. Dilgo Khjentse Rinpocze jako dziewiąta inkarnacja ciała Pema Lingpy (1450–1521). Jego inkarnacje w Bhutanie uważa się za szczególne błogosławieństwo dla tego kraju. Zgodnie z wcześniejszymi przepowiedniami Gangtengowie Tulku będą inkarnowani tylko w Bhutanie.

Dziewiąty Gangteng Tulku urodził się w 1955 roku w pobliżu Tongsa i został poddany tradycyjnej edukacji tulku w klasztorze Tongsa, zanim został formalnie intronizowany w gompie Gangteng — siedzibie Gangteng Tulków. Gompa Gangteng, której nazwa jak i miejsce zostały wybrane przez samego Pema Lingpę, została założona na początku XVI wieku przez wnuka Pema Lingpy — pierwszego Gangtenga Tulku Gjalse Pema Trinlej. Po intronizacji Rinpocze przejął duchowe przywództwo nad 19 klasztorami i pustelniami ningma. Rinpocze otworzył m.in. klasztor żeński (Pema Czoling), gdzie mniszki mogą zdobyć kompletne wykształcenie. Obecny Gangteng Tulku studiował trzy lata z J.Ś. Dudziomem Rinpocze — głową szkoły ningmapa. Przez ten czas otrzymał pełny cykl inicjacji i nauk linii Pema Lingpy od dwóch wielkich mistrzów – Dudzioma Rinpocze i Dilgo Khjentse Rinpocze. Przez następne 8 lat przebywał na odosobnieniu w stanie ciągłej, głębokiej medytacji, pod kierunkiem poprzedniego Dzie Khenpo Tenzina Dhendupa, oficjalnego zwierzchnika religijnego w Bhutanie. Później nastąpił okres intensywnych studiów, między innymi u Czatrala Rinpocze.

Przez ostatnie 15 lat poprzedni Dzie Khenpo Tenzin Dhendup (który jest uznawany za jednego z największych współczesnych mistrzów dzogczen) przebywał w ścisłym odosobnieniu medytacyjnym, w swej chacie pustelniczej na szczycie góry i przerywał je tylko w przypadku odwiedzin króla Bhutanu, czy takich uczniów jak Gangteng Tulku. To właśnie Dzie Khenpo Tenzin Dhendup nalegał i zachęcał obecnego, dziewiątego Gangtenga Tulku do odwiedzenia Zachodu i udzielania nauk dzogczen jak i „Dziewięciu jan wielkiej doskonałości”, nauczanych przez samego Buddę. Od momentu ukoń­czenia w 1992 roku kolej­nego ścisłego odosob­nienia Gang­teng Tulku pracuje nie­prze­rwanie na rzecz umoc­nienia i roz­po­wszech­nienia nauk i prak­tyk linii prze­kazu Pema Lingpy. Owocem jego inten­syw­nej bud­dyj­skiej działal­no­ści jest powstały w Bhutanie nowy ośrodek trzylet­nich odosob­nień, cen­trum ścisłych odosob­nień dzog­czen, nowa szedra (szkoła dla mnichów na poziomie uniwer­sytec­kim), jak i wiele świątyń i szkół religij­nych. Rin­pocze odwiedza co roku zarówno Europę, Azję jak Amerykę Pół­nocną i przy­czynia się do powstania ośrod­ków odosobnieniowych na tych kon­tynen­tach. Rin­pocze naucza bud­dyzmu w jego całej roz­ciągło­ści w for­mie wykładów i inicjacji. Równocześnie Rin­pocze jest odpowiedzialny za ponad 25 prywatnych klasztorów ningmapy i świątyń w Bhutanie jak i gompę Gangteng — największy prywatny klasztor w całym królestwie Bhutanu. Przede wszystkim jednak dzięki niemu rośnie liczba praktykujących uczniów. To, że Gangteng Rinpocze przebywa wśród nas stanowi dla nas wielką szansę do skorzystania z jego duchowej spuścizny i doświadczeń. Niech kontakt z nim przyniesie korzyści i dobro zarówno nam, jak i wszystkim czującym istotom.

Linia inkarnacji Gangtengów Tulku na podstawie książki Sarah Harding „Życie i nauki Pema Lingpy”(Wydawnictwo NORBU, Rok wydania 2008):

  • Gjalse Pema Trinley (1564-1642)
  • Tenzin Lekpai Dondrup (1645-1726)
  • Tinley Namgjal (zm. ok. 1750)
  • Tenzin Sizhi Namgjal (1761-1796)
  • Orgjen Geleg Namgjal (zm. ok. 1842)
  • Orgjen Tenpai Nyima (1873-1900)
  • Orgjen Tenpai Nyinjed ()
  • Orgjen Thinley Dorje ()
  • Kunzang Pema Nampar Gjalła (ur. 1955)