Wystawa relikwii buddyjskich w Poznaniu

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w wystawie kolekcji buddyjskich relikwii, która odbędzie się w Poznaniu we wrześniu tego roku. Kolekcja ta, na którą składa się ponad 1000 relikwii samego Buddy Śakjamuniego i innych buddyjskich świętych obecnie „podróżuje” po świecie w ramach projektu Maitreya Project Relic Tour. Celem tego projektu jest umożliwienie ludziom na całym świecie otrzymanie błogosławieństwa Buddy oraz wzbudzenie w ich sercach miłującej dobroci i mądrości.

Wystawa ta stanowi niezwykle cenną i rzadką możliwość zobaczenia relikwii znajdowanych w popiołach kremacyjnych mistrzów buddyjskich. Relikwie wyglądające jak lśniące perły lub kryształy Tybetańczycy nazywają ringsel. Ringsele, ucieleśniając duchowe właściwości mistrzów – ich mądrość i współczucie – są celowo przez nich pozostawiane po śmierci. Wśród relikwii znajdują się m.in. relikwie Buddy Śakjamuniego, Buddy Kaśjapy, Milarepy, I Karmapy, Atiśi, Anandy.

Dotychczas relikwie były ukryte wewnątrz świętych posągów w klasztorach i wyjmowane jedynie podczas wielkich uroczystości. Teraz, dzięki szczodrości nauczycieli reprezentujących różne tradycje buddyjskie, w tym J.Ś. Dalajlamy (który ofiarował relikwie Buddy Śakjamuniego), ludzie na całym świecie mają możliwość spotkać się z nimi. W latach 2001-2008 wystawa była organizowana w ponad 300 miejscach w obu Amerykach, Europie i Azji, w tym raz w Polsce (w Warszawie w 2005 roku). W przyszłości relikwie zostaną umieszczone we wnętrzu serca posągu przyszłego Buddy – Buddy Majtreji, który według buddyjskich pism będzie następnym Buddą przynoszącym światu nauki o miłującej dobroci. Pomnik ten jest budowany w Kuszinagarze w stanie Uttar Pradesz w Indiach.

Oglądanie relikwii, styczność z nimi, daje unikalną możliwość nawiązania duchowego kontaktu z mistrzami buddyjskimi, którzy postanowili kiedyś, że będą pozostawiali ringsele po to, aby następne pokolenia mogły kontynuować pracę nad uwalnianiem od cierpienia wszystkich czujących istot. Odwiedzający wystawę – zarówno praktykujący buddyzm, jak i ci, którzy nie mają z nim nic wspólnego – często mówią o inspiracji i uzdrawianiu, których doświadczyli w obecności relikwii. Niektórych kontakt z relikwiami pobudza do modlitwy za pokój na świecie i do rozwijania wewnętrznej mądrości. Inni z kolei przeżywają silne wzruszenie, gdy moc relikwii wypełnia ich serca współczuciem i miłującą dobrocią.

W czasie wystawy relikwie są wyraźnie wyeksponowane w gablotach otaczających naturalnej wielkości posąg Buddy Majtreji. Odwiedzający wystawę mogą wziąć udział w Ceremonii Błogosławieństwa podczas której relikwie Buddy zostaną na chwilę położone na ich głowie, by udzielić im osobistego błogosławieństwa.

Ostatecznie relikwie zostaną umieszczone w wykonanym z brązu i liczącym sobie 152 m wysokości posągu Buddy Majtrei, który obecnie powstaje w Kuszinagarze w północnych Indiach.

Projekt Majtreja wprowadza w życie nauki o miłującej dobroci poprzez:

  • budowę 152 metrowego posągu Buddy Majtreji – potężnego pomnika miłującej dobroci mającego na celu inspirować ludzi na całym świecie do myśli i działań wypełnionych dobrocią;
  • zapewniane darmowego dostępu do edukacji, opieki zdrowotnej i duchowej w Kuszinagarze w stanie Uttar Pradesz – w jednym z najbiedniejszych regionów w północnych Indiach;
  • zapewnienie tam aktualnego i długoterminowego zatrudnienia;
  • pomoc w rozwoju infrastruktury;
  • ustanowienie centrum wspierającego i wpływającego na trwały, pozytywny postęp w tym rozwijającym się regionie Indii.

Samo imię Maitri oznacza miłująca dobroć. Obecnie we współczesnym świecie naprawdę potrzebujemy poparcia Majtreji – maitri, miłującej dobroci. Od samego początku podziwiam ludzi zaangażowanych w ten ogromny projekt, szczególnie zmarłego lamę Jeszie i lamę Zopa Rinpocze oddanych budowie tego wielkiego posągu i wielu innych ludzi dokonujących wysiłku – naprawdę podziwiam i doceniam.

Jego Świątobliwość Dalajlama

Data: 11-13 września 2009

Godziny otwarcia:

• piątek: 17.00-19.00 (ceremonia otwarcia)

• sobota: 10.00-19.00

• niedziela: 10.00-19.00

Siedziba: Pałac Działyńskich, Stary Rynek 78/79, Poznań

Wstęp: wolny, można złożyć dowolną ofiarę pieniężną na rzecz Projektu Majtreja

Organizator w Poznaniu: Misja Buddyjska Poznań

Kontakt: Karolina Rynkowska, e-mail: karolinarynkowska@life.pl, tel. +48 691 029 400

Informacja w wersji PDF