Bodhi – nr 5 // Cztery główne szkoły buddyzmu tybetańskiego

Instytut Marpy, 2009

LINIA KAGJU – linia praktyki
• XVII GJALŁANG KARMAPA
• TAI SITU RINPOCZE
• KHENCZEN THRANGU RINPOCZE
• KHENPO CULTRIM GJAMCO RINPOCZE
• DZOGCZEN PONLOP RINPOCZE
• CZOGJAM TRUNGPA RINPOCZE

Linia to nieprzerwany strumień przekazu, odkrytej ponad 2600 lat temu, pierwotnej mądrości Buddy aż do jej obecnych spadkobierców – dzierżawców linii, którzy utrzymują urzeczywistnienie serca przebudzenia i przekazują je swoim uczniom w ośrodkach dharmy na całym świecie. Czym jest linia kagju? W jaki sposób wykorzystujemy ofiarowaną nam mądrość do przekształcania naszego życia i świata wokół nas? Pierwszy tegoroczny numer „Bodhi” poświęcony jest tradycji przyniesionej do Tybetu przez wielkiego tłumacza Marpę Lotsałę, połączonej w jeden strumień jogicznych praktyk i klasztornej dyscypliny przez Pana Dharmy Gampopę i przekazywanej przez stulecia w nieprzerwanym strumieniu mądrości w sercach Gjalłang Karmapów. „Bodhi” ma zaszczyt przedstawić nauki o historii linii kagju, poglądzie i praktykach medytacyjnych udzielone przez Jego Świątobliwość XVII Gjalłanga Karmapę Ogjena Trinleja Dordże i innych szanowanych mistrzów tej linii. Następne wydania „Bodhi” zawierać będą artykuły na temat ningmapy oraz szkoły starszych tłumaczeń, przyniesionej do Tybetu przez Guru Rinpocze.

Więcej informacji – www.marpa.pl