Tybetańska Księga Umarłych

Tybetańska Księga Umarłych

reż. Barrie Angus McLean, Yukari Hayashi, Hiroaki Mori

Francja/Japonia/Kanada 1994; 145 min.

Tybetańska Księga Umarłych to starożytny, buddyjski tekst przedstawiający doświadczenia człowieka w chwili śmierci i zaraz po niej. Obejmuje pisemne przekazy autorstwa wielkiego buddyjskiego mistrza Padmasambhawy, według tradycji, ukryte przez niego w VIII wieku i ujawniane od XI po okresie prześladowań buddyzmu.

Księga opowiadająca o przejściu między życiem obecnym a nową formą istnienia, o odrodzeniu, stała się jednym z najbardziej znanych na zachodzie tekstów orientalnych. C.G. Jung uważał tekst Tybetańskiej Księgi Umarłych za jedno z najważniejszych odkryć Zachodu w XX wieku.

Twórcy filmu odkrywają przed zachodnim widzem tekst Tybetańskiej Księgi, wizualizują stany po śmierci zgodnie z buddyjską filozofią, pokazują rytuały odprawiane dla zmarłych, oraz wywiady z Dalajlamą, który opowiada o swojej wizji śmierci i jej znaczeniu.

Część pierwsza, Droga życia, przedstawia historię Księgi, sposoby używania jej w Azji i w zachodnich hospicjach. Druga część – Wielkie wyzwolenie – pokazuje Lamę i mnichów, którzy prowadzą zmarłego przez 49 dni według wskazówek Księgi. Skomplikowane rytuały, które rzadko można obejrzeć zarejestrowane na taśmie filmowej, uzupełniane są przez doskonałe animacje znanego artysty Ishu Patel.

Treść filmu wzbogacona jest niezwykłym głosem Leonarda Cohena – poety, piosenkarza, autora tekstów, tu występującego w roli narratora.

Film Tybetańska Księga Umarłych pokazywany był Polsce w 2008 roku, jako część drugiej edycji Festiwalu Włóczędzy Dharmy. Na prośbę widzów film wprowadzamy do dystrybucji w całym kraju.

(źródło: http://www.momafilm.pl)