Grupy praktykujących

Ucztowanie tsogu według pudży „Deszcz Błogosławieństw” oraz wykonywanie praktyki strażników dzogczen Mahakali są metodami utrzymywania zobowiązań samaja z naszym nauczycielem J.Ś. Gangtengiem Tulku Rinpocze i jego sangą Yeshe Khorlo, czyli między nami wszystkimi. Według nauk, bez utrzymywania samaja nie ma skutecznej praktyki i powstaje wiele przeszkód, zwłaszcza w dzogczen.

Rinpocze wielokrotnie podkreślał wagę tych praktyk. W kwietniu 2008 roku podczas kursu praktyk wstępnych nyndro w Poznaniu nauczał, aby tsog pudżę „Deszcz Błogosławieństw” wykonywać co najmniej dziesiątego dnia kalendarza księżycowego każdego miesiąca. W 2009 roku w Warszawie po zakończeniu przekazu „Dzogczen. Suma Intencji Samantabhadry” Rinpocze nauczał, aby dla praktyki dzogczen regularnie wykonywać praktykę strażników Mahakali. Ze względu na samaja Rinpocze zalecił również codziennie wykonywanie Wadżrasattwy.

Lista grup wykonujących wspólnie powyższe praktyki:

POZNAŃ

Zazwyczaj w czwartki robimy Mahakale, Nyndro, Kurukulle i ofiarowanie tsogu.

Kontakt z Hanią:

tel. 888 873 880 lub 061 656 179

e-mail: ahania@o2.pl

SZCZECIN

  • Wspólne ucztowanie w Świątyni Buddyjskiej tsogu według pudży „Deszcz Błogosławieństw” w połączeniu z praktyką strażników dzogczen Mahakali. Wydarzenie planowane jest cyklicznie co miesiąc w okolicy Dnia Guru Rinpoczego – dziesiątego dnia kalendarza księżycowego pod następującym adresem:

Misja Buddyjska
Świątynia Sanboin
ul. Bogusława 3, IV p.
70-440 Szczecin

Kontakt:  kanzen33@gmail.com

  • Wspólną praktykę organizuje również Ałła, można się z nią kontaktować przez:

 

tel. 691 739 192

e-mail: alla.jagucka@gmail.com

WARSZAWA

Grupa warszawska spotyka się w weekendy, w godzinach popołudniowych w wyznaczonym miejscu.

Praktykujemy m. in. Nyndro, „Deszcz błogosławieństw” i Mahakalę.

Kontakt z Michałem:

tel. 609 040 330

e-mail: michalkarolkomorowski@gmail.com