Trzecia wizyta Lhalunga Sungtrula Rinpocze w Polsce, 17-23 kwiecień 2018

Trzecia wizyta Sungtrula Rinpocze w Polsce

Trzecia wizyta Lhalunga Sungtrula Rinpocze w Polsce
Darnków, 17-23 kwiecień 2018

Third visit of Lhalung Sungtrul Rinpoche in Poland
Darnków, 17th – 23th April 2018

intensywna praktyka Amitayusa w formie odosobnienia – 3-dniowy drubczien

AMITAYUS 3-day drubchen

 

Zakwaterowanie i posiłki

Informacje odnośnie zakwaterowania i posiłków w formularzu zgłoszeniowym.

 

Harmonogram

17.04 Przyjazd z Monachium / Arrival from Munich (wtorek/Tuesday)

18.04 Przygotowania do retreatu / Retreat preparations (środa/Wednesday)

19.04 Inicjacja Amitajusa / Amitayus initiation (czwartek/Thursday)

20- 22.04 Amitajus drubczien / Amitayus drubchen (weekend)

23.04 (opcjonalnie: dodatkowe nauki / optional: additional teachings) oraz wyjazd do Pragi / and leaving for Praque.

 

Zgłoszenia na/Admissions on: 

https://docs.google.com/forms/d/1N3IJPhI39iPUdnGjnQwxy7ZNPfasKZiMZ1bQ2JLseqw/edit?usp=sharing

Trzecia wizyta Sungtrula Rinpocze w Polsce

Uwaga: Jeśli ktoś chciałby przyjąć u Rinpoche schronienie lub poprosić go o lung, będzie to możliwe 23.04.

Note: If somebody wants to take refuge or ask for lung, it’s possible on 23.04.

 

Do zobaczenia na odosobnieniu! See you on the retreat!

 

Trzecia wizyta Sungtrula Rinpocze w Polsce

Lhalung Sungtrul Rinpocze (Dzigtrel Kunzang Dordżi) jest XI inkarnacją w linii wielkich tertonów (odkrywców skarbów) Pema Lingpy. Urodził się w 1968 w rodzinie tertona Czangtrula Rinpocze, w Dolinie Czumi (Bumthang, Bhutan). Rok później został rozpoznany jako inkarnacja Pema Lingpy (sung – mowa, inkarnacja mowy) przez J.Św. Dudzioma Rinpocze, J. Św Dilgo Khyentse Rinpocze i J.Św. XVI Gyalła Karmapę.

Amitayus – Budda Długiego Życia, Zasługi i Mądrości. Praktyka stosowana w celu odwrócenia chorób i przedłużenia życia. Jest formą sambhogakaji Amitaby, Buddy Nieograniczonego Światła, pokonuje śmierć i ignorancję, usuwając przeszkody na ścieżce. Cele i pożytki z praktyki mantry Amitayusa zostały opowiedziane przez Buddę Siakjamuniego w osobnej sutrze:

Trzecia wizyta Sungtrula Rinpocze w Polsce Yeshe Khorlo Lhalung Sungtrul Rinpocze Yeshe Khorlo

Mantra Amitajusa przewyższa niezliczone ofiary dla buddów, nawet te z najcenniejszych klejnotów. Recytacja mantry jest potężnym antidotum; w sutrze porównuje się ją do mocy buddów, którzy spoczywają w samadhi. Oddala przedwczesną śmierć, gromadząc warunki dla praktykowania Dharmy i wyzwolenia z uwarunkowanej egzystencji.