Relacja z Przekazu Peling Czokhor

4 sierpnia 2018 roku, w Europejskim Centrum Pema Yang Dzong, w Jurze Francuskiej – w Blye, odbyła się druga część przekazu Skarbów Pema Lingpy – Peling Czokhor. W poprzednim roku, w trakcie pierwszej części przekazu, Gangteng Tulku Rinpocze udzielił większości inicjacji z 32 skarbów Pema Lingpy. Tegoroczne wydarzenie obejmowało głównie przekaz lungów (lung – czytanie danej praktyki przez nauczyciela, równoznaczne z pozwoleniem do jej wykonywania).  Ponadto, w tym roku, Rinpocze skompletował przekaz udzielając inicjacji Ośmiu Heruków.

Uczestnicy i aktywność

Na drugą część przekazu, wraz z Rinpocze przyjechali do Francji nie tylko mnisi ale również mniszki. Pomagali oni w przygotowaniach oraz w trakcie przekazów, jak również zaprezentowali pokazy tańców Czam w pobliskich miasteczkach. Do Pema Yang Dzong przybyło ponad 100 osób z Europy, Ameryki oraz Azji. Przekaz rozpoczął się od inicjacji do łagodnej formy Guru Rinpoche, która jest królową i sercem sadhan wszystkich przekazów mocy Guru Rinpocze. Następnie, przez kolejne dni, aż do 18 sierpnia, Rinpocze niestrudzenie udzielał lungów do Skarbów Pema Lingpy. Stałym punktem dnia, oprócz przekazów, była praktyka Riło Sangczie o poranku, oraz praktyka Mahakali i Czie wieczorem.

Mimo dużej liczby uczestników z różnych kręgów kulturowych,  zmiennych warunków pogodowych (upały, deszcze,  wichury oraz nawałnice), zróżnicowanych upodobań kulinarnych i polowych warunków, jak powiedział Rinpocze: „Przekaz przebiegł bez żadnych większych trudności”.

18 sierpnia rozpoczęły się końcowe inicjacje, najpierw inicjacje z Tomu termy 8 Heruków, a na zakończenie inicjacja długowieczności Amitajusa. Ostatniego dnia został wykonany rytuał i praktyka długowieczności w intencji Rinpocze oraz wszystkich praktykujących. Przekaz Skarbów Pema Lingpy został zwieńczony tańcami Czam, które, jak podkreślił Rinpocze,  należy traktować jako część praktyki i przekazu.

Khenpo Karma Wangyal 

Przekazy w Blye trwały w sumie 6 tygodni. Szczególne podziękowania należą się Khenpo Karma Wangyelowi, rezydentowi ośrodka Pema Yang Dzong. Od samego początku, czyli już na etapie koncepcji, był on niezłomnym orędownikiem tego wydarzenia i nieustanie pomagał oraz nadzorował wszystkie aspekty w tracie przekazu, nie myśląc przy tym ani chwili o sobie.

Wskazówki od Gangtenga Tulku Rinpocze dla praktykujących:

Samaja

Rinpocze zwrócił uwagę na ważność aspektów samaja (zobowiązań, tzw „wierności” zasadom praktyki i postępowania). Wokół osoby, która utrzymuje samaja w czysty sposób gromadzą się dakinie i wirowie, zaś wokół osoby, która łamie zobowiązania nie tylko te istoty się nie gromadzą, ale taka osoba może uszczuplić swoją siłę życiową. By utrzymać samaja, musimy rozwijać uważność.

Mahakala

Rinpocze podkreślił konieczność jak najczęstszej praktyki Mahakali. Jeśli chcemy podążać ścieżką, musimy mieć na niej dobrego przyjaciela i przewodnika, a takim jest Opiekun Dharmy Mahakala. Osoby które otrzymały lung do Krótkiej Praktyki Mahakali Ośmiu Klas, zobowiązały się (samaja) do wykonywania powyżej praktyki codziennie.

Możliwości wynikające z otrzymania pełnego przekazu Peling Czekhor

Po otrzymaniu lungów oraz przekazy mocy, mamy pozwolenie aby praktykować wszystkie sadhany ze Skarbów Pema Lingpy. Możemy również rozpocząć 3-letnie odosobnienie. Przede wszystkim jednak, powinniśmy kontemplować prawo przyczyny i skutku, rozwijać bodhiczittę, czyli pracę dla dobra wszystkich istot oraz pogłębiać wiarę w Nauki i oddanie dla Guru.

Praktyka szitro z cyklu Kynzang Gongdu jako pomoc dla zmarłych

Rinpocze podkreślił wagę posiadania przetłumaczonej długiej praktyki Szitro z cyklu Kunzang Gongdu. Praktykowanie Szitro, wspólnie bądź indywidualnie, przynosi niebywałe pożytki dla istot przebywających w bardo. Dotknął ponadto bardzo istotnej na Zachodzie kwestii pochówku w tradycji buddyjskiej. Na dziś dzień, w świecie zachodnim, nie ma możliwości wykonania tradycyjnego pochówku buddyjskiego oraz towarzyszących mu rytuałów dla zmarłych wędrujących w światach bardo.  W związku z powyższym zachęcił do działań w kierunku stworzenia takiej możliwości w przyszłości właśnie tu, na Zachodzie.  

Ośrodki odosobnieniowe w Estonii i Polsce

Rinpocze nawiązał także do bieżących aktywności różnych sangh, a w szczególności do nowo powstającego ośrodka 3 letnich odosobnień w Estonii. Zaznaczył, iż projekt ten nie powinien być traktowany tylko jako inicjatywa estońska, ale projekt całej międzynarodowej sanghi Yeshe Khorlo. Na prośbę Andrzeja, obecnego prezydenta Yeshe Khorlo Polska, wspomniał także Polskę, gdzie została zakupiona ziemia pod ośrodek buddyjski. Jednakże na ten moment uznał, że jest jeszcze zbyt wcześnie, by mówić o tym więcej.

Główne punkty praktyki i cel trwania linii Yeshe Khorlo

W końcowych słowach Rinpocze odniósł się do trzech fundamentalnych elementów praktyki: słuchania, kontemplacji oraz medytacji, jako niezbędnych na ścieżce. Przypomniał również, że stworzył Yeshe Khorlo aby szerzyć i propagować Buddha Dharmę, w szczególności w postaci linii kamy i linii tantry.

Zakończenie przekazu Pedling Chokhor

Przekaz Peling Czokhor dobiegł końca. Rinpocze udzielił go wcześniej w Bhutanie 5 może 6 razy. Po raz pierwszy udzielił przekazu na Zachodzie. Powiedział, że najprawdopodobniej nie będzie miał już możliwości aby to powtórzyć. Jednakże już na jesieni Pedling Chokhor odbędzie się w Hongkongu. Rinpocze gorąco zachęcił do zapraszania młodszych nauczycieli, takich jak Lhalung Sungtrul Rinpocze. Zasugerował, że może się tak się zdarzyć, iż któryś z nich, w przyszłości, również podejmie się przekazu Skarbów Pema Lingpy na Zachodzie. Na zakończenie wydarzenia, Rinpocze podarował każdej z Sangh – Dadar, rytualną strzałę, która jest symbolem przyciągania obfitości, długiego życia i pomyślności.