Przekaz skarbów Pema Lingpy – Pedling Chokhor, Francja 2017

Przekaz skarbów Pema Lingpy

Od 5. do 25. sierpnia 2017 r. w centrum buddyjskim Pema Yang Dzong, w Jurze Francuskiej po raz pierwszy w historii świata zachodniego odbędzie się przekaz inicjacyjny skarbów term wielkiego tertona Pema Lingpy.

Przekazów udzieli J. Em. Gangteng Tulku Rinpocze – współczesny dzierżyciel tych cennych nauk. Serdecznie zapraszamy do udziału w tak znaczącym, historycznym wydarzeniu propagowania nauk buddadharmy.

Orgjen Pema Lingpa, bezpośrednia inkarnacja Wszechwiedzącego Longczenpy, jest jednym z pięciu królów – tertonów, czyli odkrywców nauk ukrytych w regionie Himalajów przez Guru Padmasambhawę w VIII – IX w. Nauki odnalezione przez Pema Lingpę zawierają inicjacje i praktyki tantr wewnętrznych (Maha, Anu, Ati), instrukcje i rytuały.

Nauki te aż po dziś dzień otaczane są wielkim szacunkiem przez duchowych mistrzów Tybetu i Bhutanu. Wśród uczniów Pema Lingpy są tak znaczący mistrzowie jak Karmapa Czodrak Gjatso, Drukpa Kunlej i wielu innych. Nauki te praktykowali Dalai Lama V i jego kolejne emanacje. W XX w. główną rolę w ich przechowaniu i propagowaniu odegrał J. Św. Dudziom Rinpocze.

Przekaz skarbów Pema Lingpy

Kompendium nauk Pema Lingpy przekazywane jest niekiedy w Tybecie i Bhutanie, nigdy jednak zbiór skarbów tego wielkiego tertona nie został w pełni przekazany na Zachodzie.

Niektóre z inicjacji były udzielane w Europie przez J. Św. Gangtenga Tulku Rinpocze, J. Św. Sungtrula Rinpocze i innych wielkich mistrzów naszych czasów, ale jak dotąd przekaz pełnego cyklu nauk nie został przeprowadzony, więc uważa się, że nie dotarły one w całości na Zachód.

Przekaz skarbów Pema LingpySamo w sobie takie wydarzenie jest wielkim błogosławieństwem dla kraju i regionu, w którym się odbywa. Szczególne znaczenie ma także dla praktykujących tradycję Pema Lingpy, jest to bowiem przekaz wszystkich sadhan, nauk i rytuałów jakie zawierają się w zbiorze skarbów. Uczniowie, którzy uzyskają wszelkie niezbędne inicjacje i instrukcje pozbędą się wątpliwości i przeszkód w praktyce, poczynając od praktyk wstępnych nyndro, poprzez sadhany trzech korzeni, tsa lungi i temu podobne, aż do praktyk Wielkiej Kompletności. Ponadto, otrzymanie tego kompendium wypełnia praktykującego błogosławieństwem, a zatem – w którąkolwiek z praktyk by się nie zaangażował – towarzyszy mu silny związek z Pema Lingpą, oraz niewątpliwe połączenie z Guru Padmasambhawą.

Przekaz (łang) wszystkich inicjacji z term Pema Lingpy odbędzie się w 2017 r. W 2018 r. nastąpi przekaz ustny (lung) do wszystkich tekstów kompendium.

Szczęśliwe istoty o dobrej karmie i zasłudze nie mogą zaniedbać cennej okazji uczestniczenia w tak rzadko spotykanym wydarzeniu!

Yeshe Khorlo Polska