Lhalung Sungtrul Rinpocze

Jego Świątobliwość Lhalung Sungtrul Rinpocze urodził się w 1965, w dolinie Czumi (region Zhemgang, Bhutan), gdzie jego ojciec pełnił funkcję zarządcy. W 1969 został rozpoznany przez J. Św. Dudzioma Rinpocze, J. Św. Dilgo Khjentse Rinpocze i J. Św. XVI Karmapę jako jedenasty tulku mowy Pema Lingpy.
W wieku lat czterech Rinpocze został przewieziony do klasztoru Tharpaling. Zimą uczył się pod kierunkiem Kathoga Rinpocze, zaś latem przebywał w klasztorze Tamszing, gdzie jego opiekunami byli Lopen Tseten i Tenzin Njima.
Do dziesiątego roku życia podróżował również po Bhutanie i Nepalu jako uczeń Dilgo Khjentse Rinpocze wraz z Namkha Ningpo. Od 1983 do 1986 studiował w Rumteku, w Instytucie wyższych studiów buddyjskich Nalanda. Przez kolejnych 5 lat uczył się w szedrze Ningmapy w Mysore (Indie). Następnie odbył w Gangtey Gompa ścisłe trzyletnie odosobnienie.
Głównymi siedzibami Sungtrula Rinpocze są klasztory Tamszing w Bumthangu, Dramitse we wschodnim Bhutanie i Lhalung w Tybecie.

J. Św. Lhalung Sungtrul Tulku Rinpocze jest wraz z Lhalung Thuksejem Tulku Rinpocze duchowym przywódcą zabytkowego klasztoru Tamszing, w którym pod jego opieką znajduje się 250 mnichów, oraz nowa szedra Könczogsum, założona w 2008 r.

Spośród trzech głównych emanacji Pema Lingpy emanacje Sungtrula Tulku Rinpocze nazywane są „ojcem – Pema Lingpą”. Dla porównania: Thuksej Tulku Rinpocze nazywany jest synem Pema Lingpy, zaś Thuksej Dała i Gangteng Tulku Rinpocze – wnukami Pema Lingpy.

Działalność Lhalunga Sungtrula Rinpocze wspiera amerykańska Grupa Przyjaciół Tamszing.