Kalendarz na rok 2014 – wsparcie projektu renowacji młynków modlitewnych wokół klasztoru Gangteng

Fundacja Peling Czieki Gatsel przygotowała i wydała wyjątkowy kalendarz na 2014 rok. W środku znajdują się zdjęcia mistrzów Drubczenu Wadżrakilai z 2013 roku (Blye, Francja) oraz zdjęcia z samej uroczystości. Dochód ze sprzedaży przeznaczony jest na remont młynków modlitewnych wokół Gangtey Gompy (widocznej na zamieszczonej poniżej okładce wydawnictwa).

Proponowana darowizna to: 30 PLN + 5 PLN koszt wysyłki. Zamówienia należy składać mailowo u Julity Grodek juliagrodek@gmail.com.

Wpłaty można dokonywać na konto polskiej wspólnoty Yeshe Khorlo:

  • Ośrodek Misyjny Yeshe Khorlo w Poznaniu, ul. Fabryczna 37/14A
  • Nr rachunku: 92 1020 5112 0000 7702 0077 5031
  • z dopiskiem: „Darowizna na kalendarz”

Serdeczne zapraszamy do wspierania projektu i zamawiania kalendarzy.

Julita Grodek,
Yeshe Khorlo Polska