Khordo Ruszen 2011 – wstępna informacja

Drodzy Przyjaciele, Listopad 2010

Pod koniec sierpnia tego roku w Czechach, odbył się kurs Khordo Ruszen prowadzony przez JŚ Gantenga Tulku Rinpocze. Wzięło w nim udział niemal 80 osób z całej Europy, z czego prawie połowę stanowili Polacy.

Ze względu na fakt, że wielu osobom pomimo planów i szczerego zaangażowania, nie udało się wziąć udziału w retricie, prosiliśmy Rinpocze, aby rozważył możliwość zorganizowania dodatkowego kursu Ruszen w 2011 roku. Rinpocze przychylił się do naszej prośby i zgodził się, aby odbył się dodatkowy kurs z nauczycielem poleconym przez niego.

Byłaby to wyjątkowa szansa dla tych, którzy nie mogli uczestniczyć w ostatnim kursie oraz tych, którzy chcieliby go powtórzyć, aby ugruntować swoją praktykę i doświadczenie. Termin nie został jeszcze ostatecznie ustalony, ale prawdopodobnie będzie to wiosna lub jesień 2011 roku.
Przypominamy, że ukończenie praktyk Ruszen jest niezbędne, aby uczestniczyć w pozostałych kursach 4-letniego cyklu dzogczen (następny kurs będzie poświecony naukom trekczo), a warunkiem wzięcia udziału w kursie Ruszen jest ukończenie 10% Nyndro w linii Pema Lingpy.

Khordo Ruszen to kolejny po Nyndro krok na ścieżce treningu Dzogczen i nazywane są szczególnymi naukami wstępnymi. O Nyndro mawia się, iż usuwa przyczyny splamień (gniewu, pożądania i ignorancji), zaś Ruszen umożliwia oczyszczenie ich nasion, czyli nawykowych tendencji.

Jest to zestaw praktyk, które odcinają przywiązanie do samsary, jak i samsarycznego pojmowania naszego ciała, mowy i umysłu oraz pozwalają doświadczyć ich niezniszczalnego aspektu. Wprowadzają nas w bezpośrednie poszukiwania natury umysłu. Khordo Ruszen przygotowuje nas do dalszych praktyk Dzogczen, takich jak Trekczo oraz Thogal.

Ze względów organizacyjnych bardzo prosimy zainteresowanych, o jak najszybsze przesłanie wstępnych zgłoszeń uczestnictwa w planowanym odosobnieniu Ruszen na adres info@solmare.pl – przedsięwzięcie to koordynować będzie Ania i Alik Andrzejewscy.

O dalszych szczegółach będziemy informować zainteresowanych mailowo oraz poprzez stronę internetową.

Z dharmicznymi pozdrowieniami,
Yeshe Khorlo.