Togal z Gangtengiem Tulku Rinpocze – podsumowanie

Kochani!

Chcielibyśmy podsumować kurs togyel z naszym Nauczycielem. Jak wiecie, mieliśmy do dyspozycji wynajęte na tę okoliczność miejsce. Nikt nie zaburzył mandali i wszystko odbyło się harmonijnie.

Drogocenny Gangteng Tulku Rinpoche udzielił wykładów teoretycznych w oparciu o tekst Ningpo Rabsel i praktycznych, dzieląc się z nami szczodrze swoją wiedzą, osobistym doświadczeniem i mądrością. Jego aktywność płynęła nieprzerwanie szerokim strumieniem przez ponad dwa tygodnie, gromadząc uczniów z Polski, Francji, Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Słowenii, Ukrainy, Rosji, Estonii. Wykłady były tłumaczone na polski, angielski, rosyjski, francuski i niemiecki, z udziałem czterech tłumaczy.

Wraz z Rinpoche przyjechało dwóch mnichów: Tenzin i Pema. Ten ostatni jest wykształconym w Gangteng Szedrze lopynem. Był z nami również nieoceniony Khenpo Karma Wangyel.

Rytm praktyk wyznaczały wschody i zachody Słońca. Mieszkańcy Zieleńca musieli się przyzwyczaić do joginów i joginek, wyrastających (dyskretnie, ale uporczywie) jak grzyby po deszczu na polach i stokach. Wyjeżdżając, słyszeliśmy: „Wracajcie do nas”, więc chyba nas polubili. Rinpoche wyraził chęć udzielenia nauk bardo w tej, lub podobnej okolicy.

Czasem chodziliśmy w góry na czeską stronę, gdzie znajdują się odosobnione polany i tam widział nas tylko las. Dodatkowo każdy dzień zaczynała praktyka Riwo Sangche. Wieczorami odbywały się pudże Strażnika Mahakali, oraz praktyki czie (czod). Kilkakrotnie ofiarowywaliśmy mandalę i złoto, odprawiając ganaczakrę, ofiarną ucztę tsok. Odosobnienie zakończyło się 11. września. 12. września mieliśmy radosną inicjację do bodhisattwy bogactwa Waiśrawany, na której zjawiło się kilkanaście dodatkowych osób, nowych i starych przyjaciół. Troje z nich przyjęło schronienie. 13. września po raz ostatni odśpiewaliśmy Deszcz Błogosławieństw, a nazajutrz pożegnaliśmy Rinpoche, Khenpo i mnichów. Zostawili nam Skarb Nauk do zastosowania w codziennym życiu, dla siebie i dla innych. Dziękujemy z całego serca.

Togal uczestnicy

Nowe perspektywy i wiadomości

  1. Estonia. Estońska grupa oddała Rinpoche ziemię z nadzieją na budowę domków odosobnieniowych. Khenpo odwiedzi to miejsce i podejmie decyzję. Sam Khenpo planuje trzymiesięczne odosobnienie w Blye. Jak dowcipkował, „zniknie zimą i odrodzi się na wiosnę”.
  2. Francja. Rinpoche planuje w letnich miesiącach 2017 r. rozpoczęcie w Blye przekazu linii Peling Chokhor, pierwsza część prawdopodobnie potrwa 3 tygodnie. Wielkie przedsięwzięcie i wyzwanie.
  3. Europa. W związku z powyższym zrezygnowaliśmy z zaproszenia na przyszły rok do Polski Sungtrula Rinpoche. Odwiedzi on jednak prawdopodobnie Europę na zaproszenie którejś z sang. Trzymamy rękę na pulsie i prześlemy informacje.
  4. Polska. Są chęci zaproszenia na 2017 r. Lamy Chhime, który jeszcze nie zakończył odosobnienia. Kiedy „wyjdzie na wolność” (lub „ na niewolę”, w zależności od punktu widzenia), będzie można nadać tym planom konkretny kształt. Ważne, że chce do nas przyjechać!
  1. Nyndro. Rinpoche podkreślił konieczność praktykowania nyndro Kynzang Gongdy, co nabiera nowego wymiaru, kiedy otrzymaliśmy trekcho i togyel. Te praktyki tworzą całość. Jeśli będziemy organizować wspólne praktyki, będą one nakierowane na wspólne sesje nyndro, zakończone krótkim siedzeniem trekcho. Na tym chcielibyśmy się skupić. Zapraszamy do współpracy!
  2. Teksty. Tekst Ningpo Rabsel w czasie wykładów uległ paru korektom, więc na pewno zostanie poprawiony i wydany jeszcze raz. Jeśli chodzi o modlitwy Dzogczen (np. Modlitwę Podstawy, Ścieżki i Owocu), do których odsyłał nas Rinpoche w trakcie wykładów, są one w uzupełnionym zbiorze Modlitwy na odosobnienia Dzogczen i znajdziecie je w naszym mini sklepiku.
  3. Szedra Longchen Rabjam, czyli propozycja dla lubiących się uczyć. (kontakt do wpłat i zapisów szedra@yeshekhorlo.pl) Program pozostał bez zmian, jest bardzo obszerny i w skali chyba nie tylko Europy zapewnia naprawdę gruntowne wykształcenie. Większość nauk bazuje na pracach Wszechwiedzącego Longczenpy i zapewnia studiującym poznanie Nauk Buddy na poziomie sutr, tantr i Dzogczen (program studiów). Obecnie trwa nagrywanie Historii Ningmy wg J. Św. Dudjoma Rinpoche. Rinpoche zależy na grupie wykształconych uczniów, którzy mogliby w przyszłości pomagać w przekazywaniu nauk.
 1. Tradycja Pema Lingpy w Indiach (Himachal, Pradesh). Nowy projekt. W Kinnaur (region sąsiaduje z okolicami Góry Kailaś) mieszkańcy od stuleci praktykują nauki Kunzang Gongdy. Rinpoche odwiedził ich i poznał tę dość niezwykłą wspólnotę. Wykształcił w swojej gompie grupę tamtejszych chłopców. Wspiera program budowy gompy. W Zieleńcu gościł Pema Jamtsho, menadżer tego projektu, który zbiera skromne na razie środki na ten cel (strona projektu). Uczestnictwo w fundacji wspierającej, to wpłata roczna rzędu 80 zł, więc tyle chociaż możemy zrobić dla tych niezwykłych ludzi, w większości świeckich joginów i joginek, którzy przekazują sobie z pokolenia na pokolenie tradycję Peling.

Jak widzicie, nudzić się nie sposób, więc każdy z nas może sobie wybrać swoją działkę do wspierania. Jesteśmy niezmiennie wdzięczni sponsorom, sympatykom i uczestnikom za przyjaźń, wsparcie, wspólną pracę i drogę. Do zobaczenia i Sarwa Mangalam. Niech wszystko będzie pomyślne.

Yeshe Khorlo Polska