Trzecia wizyta J. Św. Gangtenga Tulku Rinpocze w Polsce, 13 – 21 lipca 2009, Warszawa

7 – dniowy przekaz cyklu „Kynzang Gongdy” – termy dzogczen Pema Lingpy.
2 dniowe wyjaśnienia do cyklu „Kynzang Gongdy”
.

7-dniowy przekaz cyklu Kynzang Gongdy – termy dzogczen Pema Lingpy.

Otrzymanie inicjacji umożliwia wykonywanie ogólnych praktyk dzogczen (w szczególności związanych z cyklem term Kynzang Gongdy  i uczestnictwo w wieloczęściowym kursie prowadzonym przez J. Św. Gangtenga Rinpocze. W ramach tego kursu zawarte są m.in. zestaw praktyk Kordo Ruszen, Trekczo, Thogal, Bardo. Otrzymanie inicjacji uprawnia również do wykonywania praktyk Tsa – Lung – Thigle.

Udział w cyklu inicjacji nie wymaga spełnienia szczególnych warunków. Jednak jak każda dharmiczna praktyka, powinien mieć cechy intencji dobra wszystkich istot.

Jest to przede wszystkim główna inicjacja łagodnych i gniewnych bóstw. Udziela się jej na podstawie tekstu należącego do termy Kynzang Gongdy  i zwanego Czintamani („Klejnot Życzeń”), który spełnia nadzieje uczniów i który opiera się na innym jeszcze tekście (należącym do tajemnic zgromadzenia łagodnych i gniewnych bóstw Künzang Gongdü), zwanym “Wszechprzenikające Aktywności”.

Zasadniczym celem pierwszej inicjacji jest naprowadzenie uczniów na fakt, że ich „skupiska” (ciało, uczucia, percepcja, mentalne twory, oraz świadomość), żywioły, osiem rodzajów świadomości itd. posiadają naturę 42 łagodnych bóstw, zaś pięćdziesiąt osiem czynników mentalnych jest częścią esencji gniewnych bóstw. Naucza się, że łagodne mandale są obecne w sercu, a gniewne w mózgu. Na bazie praktyki Dzogpa Czenpo, praktykujący jest w stanie, o ile nie osiągnie wyzwolenia w tym życiu, rozpoznać owe bóstwa w bardo jako przejawienie czystej mądrości – rigpę, i uzyskać wyzwolenie w pierwotnej czystości Podstawy.

Dalsze cztery szczegółowe inicjacje:

1.    Zewnętrznej Wazy wraz z objaśnieniami (zwanej „Oceanem Nektaru Dojrzewania i Wyzwolenia”); jej cel, to rozpuszczenie zasłon spowodowanych nieczystościami i niewłaściwym używaniem ciała;
2.    Tajemna Inicjacja bez wyjaśnień (zwana „Klejnotowym Kołem”); jej cel, to rozpuszczenie zasłon stworzonych przez zaburzoną mowę;
3.    Prosta Inicjacja Przebudzonej Inteligencji – Mądrości (zwana „Najwyższą Inicjacją”); jej cel, to rozpuszczenie zasłon stworzonych przez zaburzenia umysłu;
4.    Najprostsza Inicjacja Słowa (zwana „Czwartym Rozdziałem Różańca”); jej cel, to rozpuszczenie najsubtelniejszych zasłon stworzonych przez subtelne złudzenia (jest zwana „Oczyszczeniem z ignorancji wobec Jedynej Natury, przyczyny [wszystkiego]”). Ta ostatnia inicjacja jest właściwie wprowadzeniem w rigpę (wrodzoną pierwotną mądrość, przebywającą w niestworzonej Podstawie).

Powyższa krótka charakterystyka inicjacji zawiera jedynie opis głównych części i nie zawiera wielu innych szczegółowych aspektów i przekazów.

Program jest dostepny tu.