Sarah Harding, Życie i nauki Pema Lingpy

Sarah Harding, Życie i nauki Pema Lingpy

Rok wydania: 2008/2009
Wydawnictwo NORBU

Teksty przetłumaczone w tej książce, za wyjątkiem biografii Kwiaty wiary, zostały zaczerpnięte z kolekcji skarbów odkrytych przez Pema Lingpę zwanych Lama Norbu Gjatso. Pema Lingpa odnalazł ten zbiór w wieku pięćdziesięciu lat u podnóża urwiska Mendo w Lhodraku w południowym Tybecie. Historia pochodzenia tekstu, mająca swój początek jeszcze za życia Padmasambhawy, stanowi treść ostatniego rozdziału, Sznur klejnotów. Gangteng Tulku Rinpocze zdecydował o włączeniu pozostałych czterech tekstów do pierwszego zbioru tłumaczeń. Wszystkie są dialogami, czyli rozmowami składającymi się z pytań i odpowiedzi (zhu len), które różni praktykujący przeprowadzili z Padmasambhawą lub z bliskim mu uczniem. Przekazują nie tylko istotę filozofii i praktyki, ale także pozwalają poznać zaangażowanie rozmówców i stosunki między nimi.