Europejski program 2008 wizyty J. Św. Gangtenga Rinpocze

Uwaga: bedziemy aktualizować program w miarę otrzymywania dalszych informacji. Zachęcamy szczególne do udziału w naukach w Poznaniu. W Moskwie Rinpocze udziela inicjacji Kunzang Gongdu (Terma Pema Lingpy) – potrzebna do dalszych praktyk, planowany jest wyjazd w grupie.

Wizyta we Francji 12.04 – 22.04.2008

10.04. 2007 Przylot Rinpocze z Delhi
12.04 – 18.04.2008 – Nauki: Komentarz do tantry Guhyagarbha (dla osób, które otrzymały inicjację)
19.04 – inicjacja Kurukulle (Pema Khandro)
20.04 – inicjacja Kubera (Namse)
21.04 – Komentarz do inicjacji Kurukulle i Kubera
23.04. – odlot do Poznania

Legenda:
Inicjacja Kurukulle (Pema Khandro).
W ósmym wieku król Tybetu, Trisong Detsen, poprosił Guru Rinpocze o niezwykłe nauki, dzięki którym można zapanować nad trzema światami. Wielki Guru udzielił wtedy inicjacji Kurukulle, należącej do klasy najwyższych tantr. Następnie ukrył ten cykl zewnętrznych, wewnątrznych i tajemnych nauk jako termę, którą w XI wieku odkrył Rongdzom Chö Kyi Zangpo, znany również jako Rongdzom Mahāpandita.

Inicjacja Kubery (Namse), „Dzierżyciela czerwonej włóczni”, otoczonego ośmioma Jeźdźcami.
Rinpocze uważa, że ta inicjacja może zaradzić każdemu zanikowi szczęścia i bogactwa.

Kontakt:
Cecile Blanc:  cecileblanc@wanadoo.fr
Pascal Blanc:  pascal.blanc2@club-internet.fr

Wizyta w Polsce – Poznań 23.04 – 27.04.2008

23.04. – Przyjazd z Francji do Poznania i wykład publiczny
24.04. – 25.04. – Nauki: Komentarz do praktyki Dzogczen – Nyndro,
25.04. – 27.04. – Nauki: „Siedmiolinijkowa modlitwa do Guru Rinpocze w kontekscie dzoczen: aspekt zewnętrzny, wenwnętrzny i tajemny.
27.04. – Lung, Ofiarowanie Tsogu
28.04. – Odlot do Moskwy.
Szczegółowy program w Poznaniu znajduje się na oddzielnej stronie.

Wizyta w Moskwie 28.04 – 11.05.2008

28.04 – Przyjazd do Moskwy
29.04 – 30.04 – Wykłady w Moskwie „9 jan”
01.05 – 11.05 – Kunpenling (w pobliżu Moskwy): nauki, inicjaca „Kunzang Gondu”, Hayagriva.
12.05 – Dzien wolny w Moskwie
13.05 – Wyjazd pociągiem do Iżhewska

Kontakt:
Galya Rey: pemarig.ga@gmail.com
Yulya Golbina: golbina@yandex.ru

Wizyta w Iżhewsku 14.05 – 19.05.2008

14.05 – Przyjazd do Iżhewska
14.05 – 19.05.2008

 Nauki, lung, inicjacja „Głęboki przewodnik Dordże Pagmo” – Pema Lingpa;
 Nauki Rigdzin Dzigme Lingpa „Wejście na ścieżkę prowadzącą do oświecenia: Przyjęcie codziennych aktywności jako ścieżki według połączonego podejścia sutr i tantr” – Rigdzin Dzigme Lingpa
 Natura umysłu (Dzogczen) 19.05 – Wyjazd pociągiem do Iżhewska
Kontakt – Lena i Dima: izhevskdc@gmail.com