Ceremonia Drubczen 2012, World Peace Drubchen Association

Podczas pierwszych wizyt Gangtenga Tulku Rinpoczego w Polsce poznaliśmy Johannesa Frischknechta, który tłumaczył nauki Gangtenga Rinpocze na język angielski. We wrześniu 2010 Johannes zainicjował powstanie organizacji „World Drubchen Peace Association” (WPDA). Cel tego projektu, to realizacja i wspieranie międzykulturowych i międzyreligijnych inicjatyw i projektów na rzecz pokoju na całym świecie. Jednym z pierwszych działań WPDA jest organizacja całorocznej ceremonii Drubczen, która ma się rozpocząć 21.12.2012 w centralnym Bhutanie, w klasztorze Gangteng pod kierunkiem Gangtenga Tulku Rinpocze.

Drubczen będzie trwał nieprzerwanie przez 365 dni. Weźmie w nim udział 500 mnichów i mniszek oraz 500 osób świeckich. Szczegółowe informacje w języku angielskim możecie znaleźć na stronie WPDA (trwają prace nad polską wersją).

Zapraszamy do regularnego śledzenia informacji o tym Drubczen, do jego wsparcia oraz współuczestnictwa.

Yeshekhorlo w Polsce