Relacja z Przekazu Peling Czekhor

4 sierpnia 2018 w Jurze Francuskiej – w Blye odbyła się druga część przekazu Skarbów Pema Lingpy – Peling Czekhor. W poprzednim roku Gangteng Tulku Rinpocze udzielił większości inicjacji z 32 skarbów Pema Lingpy, zaś w tym roku skompletował pozostałe inicjacje, oraz udzielił lungów (lung – czytanie danej praktyki przez nauczyciela, równoznaczne z pozwoleniem do jej wykonywania). 

Uczestnicy i aktywności

W tym roku Rinpocze zabrał do Francji nie tylko towarzyszących mnichów, ale również mniszki. Wszyscy oni pomagali mu w przekazach; niektórzy zaprezentowali pokazy tańców Czam w pobliskich miasteczkach. Do Blye przybyło ponad 100 osób z Europy, Ameryki oraz Azji. Przekaz rozpoczął się od inicjacji do łagodnej formy Guru Rinpoche, która jest królową i sercem sadhan wszystkich przekazów mocy Guru Rinpocze. Następnie przez kolejne dni, aż do 18 sierpnia, Rinpocze niestrudzenie udzielał lungów do Skarbów Pema Lingpy. Stałym punktem dnia oprócz przekazów była oczywiście praktyka Riło Sangcze o poranku, oraz praktyka Mahakali i Czie wieczorem.

Mimo dużej liczby uczestników z różnych kręgów kulturowych,  zmiennych warunków pogodowych (upały, deszcze, wilgoć, wichury oraz nawałnice), zróżnicowanych upodobań kulinarnych i polowych warunków, jak powiedział Rinpocze: „Przekaz przebiegł bez żadnych większych trudności”.

18 sierpnia rozpoczęły się końcowe inicjacje, najpierw inicjacje z tomu termy 8 Heruków, a na samym końcu inicjacja długowieczności Amitajusa – Obieranie Klejnotów jako schronienia na ścieżce. Ostatniego dnia został wykonany rytuał i praktyka długowieczności w intencji Rinpocze oraz wszystkich praktykujących. Przekaz Skarbów Pena Lingpy został zwieńczony tańcami Czam, które – jak podkreślił Rinpocze-  należy traktować jako część praktyki i przekazu.

Khenpo Karma Wangyal 

Przekazy w Blye trwały w sumie 6 tygodni (w tym i w zeszłym roku). Szczególne podziękowania należą się Khenpo Karma Wangyelowi, który wygłosił mowę dotyczącą całego wydarzenia, i który był niezłomnym orędownikiem pierwszego przekazu na Zachodzie Skarbów Pema Lingpy. Ideą Rinpocze było, aby po przekazie każdej sandze podarować zbiór wszystkich tekstów ze wszystkich term Pema Lingpy, jednakże w związku z zewnętrznymi okolicznościami nie było to możliwe i Rinpocze podarował każdej sandze dadar (rytualną strzałę) jako symbol przyciągania obfitości, długiego życia i pomyślności.

Wskazówki od Gangtenga Tulku Rinpocze

– samaja

Rinpocze zwrócił uwagę na ważność aspektów samaja (zobowiązań, tzw „wierności” zasadom praktyki i postępowania). Wokół osoby, która utrzymuje samaja w czysty sposób gromadzą się dakinie i wirowie, zaś wokół osoby, która łamie zobowiązania nie tylko te istoty się nie gromadzą, ale taka osoba może uszczuplić swoją siłę życiową. By utrzymać samaja, musimy rozwijać uważność.

– Mahakala

Rinpocze podkreślił konieczność jak najczęstszej praktyki Mahakali. Jeśli chcemy podążać ścieżką, musimy mieć na niej dobrego przyjaciela i przewodnika, a takim jest Opiekun Dharmy Mahakala.

– co umożliwia posiadanie przekazu Peling Czekhor

Teraz, kiedy otrzymaliśmy lungi oraz przekazy mocy, możemy praktykować wszystkie sadhany, używać wszystkich tekstów ze Skarbów Pema Lingpy, pójść na 3-letnie odosobnienie itd. Przede wszystkim powinniśmy wziąć pod uwagę następujące aspekty: przyczynę i skutek oraz rozwinięcie wiary w Nauki i Guru, jak również  rozwijanie bodhiczitty dla wszystkich istot (ustanawianie istot, np. zwierząt na ścieżce).

– praktyka szitro z cyklu Kynzang Gongdu jako pomoc dla zmarłych, oraz kwestia buddyjskiego pochówku

Rinpocze po raz kolejny podkreślił konieczność posiadania przez każdą z sangh przetłumaczonej długiej praktyki Szitro z cyklu Kunzang Gongdu i jej praktykowania wspólnie bądź indywidualnie co jakiś czas, ponieważ przynosi ona niebywałe pożytki dla istot przebywających w bardo. W trakcie przekazów dotknął także bardzo istotnej i delikatnej na Zachodzie kwestii pochówku w tradycji buddyjskiej: w zachodnim świecie nie jest możliwy tradycyjny (ze wszystkimi rytuałami) pogrzeb istot, które wędrują między jednym a drugim bardo. Co więcej, Rinpocze zachęcił do działań w kierunku stworzenia takiej możliwości w przyszłości właśnie tu, na Zachodzie.  

– ośrodki odosobnieniowe w Estonii i Polsce

Rinpocze nawiązał także do bieżących aktywności różnych sangh, a w szczególności do powstającego ośrodka odosobnień 3 letnich w Estonii, który nie powinien być traktowany jako inicjatywa estońska, ale projekt i wysiłek całej międzynarodowej sanghi Yeshe Khorlo. Na prośbę Andrzeja wspomniał także Polskę, gdzie została zakupiona ziemia pod ośrodek,  jednakże jest jeszcze zbyt wcześnie, by mówić o tym publicznie.

– główne punkty praktyki i cel trwania linii Yeshe Khorlo

W końcowych słowach Rinpocze nawiązał do trzech fundamentalnych elementów praktyki: słuchania – kontemplacji – medytacji jako niezbędnych na ścieżce; uwypuklił fakt, że stworzył Yeshe Khorlo nie tylko aby szerzyć i propagować Dharmę, ale także aby podtrzymać i zachować Buddhadharmę, w szczególności w postaci linii kamy i linii tantry.

  Przekaz Peling Czekhor dobiegł końca. Rinpocze udzielił go wcześniej w Bhutanie 5 może 6 razy, teraz został dany (wg Jego słów „prawdopodobnie pierwszy i ostatni raz) na Zachodzie, a na jesieni ponownie zostanie udzielony w Hongkongu. Zachęcił do zapraszania młodszych nauczycieli; być może ktoś inny raz jeszcze na Zachodzie podejmie się przekazania Skarbów Pema Lingpy.