Podsumowanie wizyty Khenpo Karma Wangyala – Szczecin-Warszawa 2013 r.

Drodzy Przyjaciele!

Dzięki naszym wspólnym wysiłkom, jak co roku, udało się zorganizować – tym razem w Szczecinie (03-05.06.2013 r.) i w Warszawie (07-09.06.2013 r.) – kurs z Khenpo Karma Wangyalem. Oba spotkania przyniosły wszystkim uczestnikom wiele radości i były wyjątkowo pomyślnymi dharmicznymi zdarzeniami. Wiele nowych osób przyjęło schronienie w Trzech Klejnotach. Witamy serdecznie w Sandze!

W Szczecinie Khenpo-la udzielił wyjaśnień do tekstu praktyki Lama Norbu Gjatso. Obecnie jesteśmy w trakcie opracowywania książeczki z komentarzem Gangtenga Tulku Rinpocze do tej sadhany, pochodzącym z kursu, który odbył się w Paryżu w 2012 roku. Jeśli bylibyście zainteresowani nabyciem tej pozycji, zgłaszajcie się na adres yeshekhorlo@mahajana.net. Dodatkowo w Szczecinie Khenpo udzielił inicjacji szitro z termy Kuznang Gongdu oraz wyjaśnień do praktyk wstępnych – nyndro Kuznang Gongdu. Jeśli zamierzacie się zaangażować w praktykę w linii Pema Lingpy i potrzebujecie instrukcji, w Szczecinie udziela ich Ałła Jagucka, a w Warszawie – Magdalena Sapryk.

W Warszawie Khenpo-la przeprowadził ceremonię schronienia w Trzech Klejnotach oraz dał wyjaśnienia na ten temat. Udzielił również lungów upoważniających do wykonywania praktyk, m.in. szitro, nyndro Kunzang Gongdu, Deszczu błogosławieństw, ofiarowania dla Mahakali, guru jogi, modlitw do Tary. Dokończył także wyjaśnienia do Bardo Thodrol – Wyzwolenia przez słuchanie, popularnie zwanego Tybetańską Księgą Śmierci (terma Karma Lingpy), które rozpoczął w zeszłym roku w Warszawie. Wspomniał, że wspaniale byłoby wydać nowe polskie tłumaczenie tego tekstu, które zawierałoby oryginalny tekst tybetański.

Khenpo Karma Wangyal udzielił również w Warszawie dwóch bardzo ważnych inicjacji z term Pema Lingpy (Lhater – południowe termy): Lama Norbu Gjatso (Lama – Ocean Klejnotów: tekst sadhany w przygotowaniu) oraz Kunzang Gongdu (Zbiór Oświeconych Intencji Samanthabadry). Dzięki otrzymaniu tej ostatniej inicjacji, przed praktykującymi otwiera się możliwość podążenia ścieżką nauk dzogczen, przekazywanych – co w dzisiejszych czasach jest niezmiernie rzadkie – w tradycyjnym stylu, w nieprzerwanej linii mistrzów, wraz z precyzyjnymi instrukcjami odnośnie poglądu i medytacji, najczęściej na dwutygodniowych kursach dharmicznych. Jeśli zamierzacie prawdziwie zaangażować się w praktykę nyndro (a wymaga to pewnej codziennej samodyscypliny) i jesteście zainteresowani otrzymaniem dalszych części nauk dzogczen z termy Kunzang Godngdu: ruszen, trekczie, thogal i bardo, proszę zgłaszajcie się na adres yeshekhorlo@mahajana.net – przy zebraniu się odpowiedniej liczby osób, które: 1. otrzymały inicjację Kunzang Gongdu i 2. ukończyły 10% nyndro, zorganizujemy kurs ruszen z Khenpo Karma Wangyalem.

Wszystkim miłym uczestnikom dziękujemy z całego serca za dobre, dharmiczne spotkania i mamy nadzieję, że kolejne kursy z nauczycielami oraz sangowe spotkania będą równie owocne.

Yeshe Khorlo w Polsce

PS. Poniżej znajdziecie informację na temat projektu renowacji młynków modlitewnych wokół klasztoru Gangteng w Bhutanie. Podczas tegorocznych spotkań Khenpo-la opowiadał o tym projekcie i prosił o wsparcie jego realizacji.