Linia przekazu dzogczen

polskienglish

I. Znaczenie linii prze­kazu.
*tłumaczenie na pod­stawie tek­stu angiel­skiego (klik­nij)

Znaczenie linii prze­kazu dzog­czen wyjaśnia cytat z Heart Advice of My Always Noble Spiritual Master: Instruc­tions on the Preliminary Prac­tice of the Heart Essence (snying thig sngon ’gro’i khrid yig kun bzang bla ma’i zhal lung). Sichuan, China: Sichuan Eth­nic Nationality Publications, 1989. Patrul Rin­poché. pp. 501–2:

Jest rów­nież nie­zbędna w tym esen­cjonal­nym pojeź­dzie wadżry,
esen­cja serca Natural­nej Wiel­kiej Doskonało­ści (dzog­czen). Nie powiada się,
aby dogłębna prawda winna być uzyskana poprzez proces analizy i logiki,
tak jak dzieje się to w poniżej usytuowanych pojaz­dach. Podob­nie nie powiada się,
aby zwyczajne zrealizowania winny być stosowane w celu uzyskania nad­zwyczaj­nych,
niczym w niżej usytuowanych tan­trach. Nie powiada się rów­nież,
abyś opierał się na przy­kładowej mądro­ści (z fazy speł­niającej dzogrim tantr), pochodzącej od Inicjacji Trzeciej (Inicjacji Pier­wot­nej Mądro­ści; tyb. Szierab Jeszie) w celu wprowadzenia w ostateczną mądrość, tak jak jest to w wyżej usytuowanych tan­trach.
W tradycji Wiel­kiej Doskonało­ści (dzog­czen), opierasz się jedynie na modlitwie czynionej
z prze­nikliwym oddaniem do doskonale zrealizowanego Lamy, którego linia (prze­kazu)
jest jak złoty różaniec nie­skalany przez splamienie złamanych tan­trycz­nych ślubowań,
oraz postrzegania jego jako buddę. Jeśli wprost modlisz się w ten spo­sób,
twój umysł roz­pu­ści się w jego umyśle mądro­ści. Poprzez moc prze­niesienia jego
błogosławieństw do ciebie, powiada się, że zrealizowanie zawita w tobie.

II. Lista mistrzów linii prze­kazu dzog­czen.

Lista mistrzów linii prze­kazu dzog­czen na pod­stawie tek­stu nyn­dro zredagowanego przez Dudzioma Rin­pocze dla Khan­dro Nin­thig z Kun­zang Gongpa Kundü Pema Lingpy:

 1. Dhar­makaja Saman­tabhadra Jab-Jum
 2. Sam­bhogakaja bud­dowie pięciu rodzin
 3. Nir­manakaja Garab Dordże
 4. Orgjen Tötrengt­sal
 5. Jeszie Tsogjal
 6. Pema Sal
 7. Pema Lingpa
 8. dwóch tan­tryków (Tulku Natsog Rang­drol i Umdze Don­dul Pelbar)
 9. Ten­zin Drakpa
 10. Pema Trin­lej
 11. Tsul­trim Dordże
 12. Ten­zin Gjurme Dordże
 13. Ten­zin Lek­pai Döndrup
 14. Ngawang Kun­zang Dordże
 15. Kun­zang Gjurme Chok­drup Palbar
 16. Pema Ten­zin Drup­chok Dordże
 17. Gjal­wang Gjurme Pema Khyabdak
 18. Ten­zin Siszhi Nampar Gjalła
 19. Min­gjur Lhun­drup Deczen Dordże
 20. Kun­zang Rik­dzin Dordże
 21. Kun­zang Tem­pai Nyima
 22. Dżigme Tsewang Norbu
 23. Gen­dun Gyamtso
 24. Dudziom Rin­pocze Jig­dral Jeszie Dordże
 25. Gang­teng Tulku Rin­pocze Kun­zang Pema Nampar Gjalła

 • Yeshe Khorlo: