Aktualizacja: 27 – 28. 06 – Rinpocze zmienił temat wykładów na „Wkraczanie w Wielką Kompletność (Dzogczen) – linia i dziedzictwo Pema Lingpy”

27th28th June 2019 – Open teachings: „Entering the Great Completeness (Dzogchen) – Pema Lingpa’s line and legacy”.