Po drubczenie Wadżrakilaji we Francji, przed drubczenem Amitajusa w Polsce w 2014 r.