Drubczen Amitajusa - Polska 2014 r. - informacja wstępna