Wizyta J.Św. Gangtenga Tulku Rinpocze w Strasburgu 6. i 7. sierpnia 2013 r.

W dniach 6. i 7. sierp­nia 2013 r. Rin­pocze odwiedzi Stras­burg we Fran­cji. Pod­czas wizyty udzieli inicjacji Yeshe Tsogjal (wraz z wyjaśnieniami dzog­czen) oraz inicjacji Wadżrawarahi. Ta druga inicjacja jest wymagana w toku studiów Szedry Lon­czena Rab­dziama. Szczegóły programu oraz for­mularz rejestracyjny (oba po angiel­sku) znaj­dziecie tutaj.

Wizyta Gang­tenga Tulku Rin­pocze w Stras­burgu poprzedza Drub­czen Wadżrakilai, który odbędzie się w ośrodku Pema Yang Dzong w Blye w Jurze Fran­cuskiej w dniach od 11. do 21. sierp­nia 2013 r. Osoby wybierające się na drub­czen mogą po drodze odwiedzić Stras­burg i wziąć udział w spo­tkaniu z Rinpocze.

Zapraszamy w imieniu organizatorów
Yeshe Khorlo w Polsce

  • Yeshe Khorlo: