Noworoczne Życzenia na 2013 r. od Gangtenga Tulku Rinpocze


Życzenia Noworoczne od Gangtenga Rinpocze

Droga Sango Yeshe Khorlo w Polsce,

Powyżej znaj­dziecie grafikę zawierającą wspaniałe, noworoczne życzenia od naszego Nauczyciela Gang­tenga Tulku Rin­pocze. Tą piękną kom­pozycję przy­gotował dla nas Rafał Sanecki. Obrazek można wydrukować i trzymać w zasięgu wzroku. Niech dodaje nam sił i ener­gii przez cały 2013 r.

Rów­nież składamy Wam naj­lep­sze, noworoczne życzenia, zdrowego i szczęśliwego Nowego
Roku bez prze­szkód oraz dal­szej owoc­nej prak­tyki dla każ­dego z Was z osobna.


Wszyst­kiego naj­lep­szego
Yeshe Khorlo Pol­ska

  • Yeshe Khorlo: