Modlitwa na urodziny

Za zgodą i dzięki uprzej­mo­ści tłumacza Macieja Magury Góral­skiego otrzymaliśmy do roz­po­wszech­nienia wśród san­ghi tekst do prak­tyki w dzień własnych urodzin: „Medytacja na Dzień Twoich Urodzin” (klik­nij tytuł, aby pobrać plik pdf). Napisał go Dziam­pal Trin­lej Dudul w 1999 roku.

Warto tę prak­tykę wykonywać i rozpowszechniać.

Z pozdrowieniami,
Yeshe Khorlo w Polsce.

  • Yeshe Khorlo: