Odszedł od nas J.Św.Tukse Rinpocze, X-ta inkarnacja Umysłu Pema Lingpy

Drodzy Przyjaciele w Dharmie,

Otrzymałem smutną wiadomość, że J.Św. Lhalung Thuk­sey Tulku popular­nie nazywany Tukse Tulku, X-ta inkran­cja Umysłu Pema Lingpy, odszedł od nas w piątek 16 kwiet­nia w Bhutanie.

W związku z tym J. Św. Gang­teng Tulku Rin­pocze, prze­bywający obec­nie w USA, skraca swój pobyt w USA i wraca do Bhutanu.

Na stronie inter­netowejUSA znaj­dziecie więcej infor­macji oraz modlitwę o szyb­kie narodziny Tulku. Jest to modlitwa o długie życie napisana przez J. Św. Khyentse Chokyi Lodro i zmieniona obec­nie przez Gang­tenga Rin­pocze w kon­tek­scie szyb­kich narodzin Tukse Rinpocze.

Byłoby bar­dzo korzystne recytowanie teraz tej modlitwy oraz Modlitwy Samantabhadry.

Prze­ślij­cie proszę infor­mację innym praktykującym.

Wraz z ser­decz­nymi pozdrowieniami Krzysztof

Poniżej angiel­ski tekst z USA o Tukse Rinpocze.

Dear friends, some more infor­mation about

Thuk­sey Rin­poche pas­ses away 19 April, 2010 - His Holiness the Lhalung Thuk­sey trulku, popularly known as Thuk­sey rin­poche, pas­sed away yester­day in Thim­phu, fol­lowing an ill­ness from prolon­ged diabetes. His Holiness was 59.

His Holiness, whose real name is Theg­chog Ten­pey Gyelt­shen, was the 10th rein­car­nation of Ter­ton Pema Lingpa s son, Thuk­sey Dawa. Thuk­sey rin­poche was born in a cen­tral Tibetan region cal­led Dranang Tsayul in 1951. His father died when he was five, accor­ding to the Tam­zhing shedra khenpo, Jamyang Choephel, with whom Rin­poche and his mother shared his life experience.

Accor­ding to doctor Norbu of Bum­thang hospital, Rin­poche had been suf­fering from com­plications of chronic renal failure, a result of prolon­ged diabetes. Rin­poche was admit­ted to Bum­thang hospital for two days on April 1, whereHis Majesty the King visited him.

He was later taken to his residence at Chumey and doctors from Bum­thang hospital visited every day, as com­man­ded by His Majesty the King, until he was refer­red to the national refer­ral hospital in Thim­phu on April 13. The Bum­thang dzongda, drang­pon and doctor Norbu accom­panied Rin­poche to Thim­phu. Bum­thang dzongda San­gye Thin­ley said Rin­poche was dischar­ged from the hospital on Satur­day at around 6 pm, before he pas­sed away peacefully yester­day.  At the time of his death Rin­poche was in a state of thudam (meditation posture),  he said.

Thuk­sey rin­poche was enth­roned as the 10th thuk­sey of Lhalung Theg­chogling monastery in Tibet at the age of six.

Rin­poche fled to Bhutan from Tibet in 1960, at the age of 9, along with his mother and a sister. Accom­panied by an elderly tutor and other atten­dants from the Lhalung Theg­chogling monastery, Rin­poche arrived in Bum­thang via Khen­palung. In 2003, he also accom­panied His Majesty the fourth Druk Gyalpo to Dewathang during operation flush out, to per­form rituals for safety and victory.

Thuk­sey rin­poche has con­duc­ted numerous religious ceremonies in the coun­try, inc­luding oral trans­mis­sion of Peling Choekhor to the people of Bum­thang, oral trans­mis­sion of kan­gyur (sutra) in Paro. Bum­thang residents recall how a rain­bow appeared every day of the ceremony in Bumthang.

The date and place of the pur­jang (cremation) are yet to be decided, said dzongda San­gay Thin­ley.  The decision will be left to the Tam­zhing Lhalung monastery and Sung­trul rin­poche,  he said: fol­low the link of Kuen­sel new­spaper of Bhutan.

www.kuenselonline.com

  • Yeshe Khorlo: