Lista wybranych hoteli w Poznaniu dla uczestników kursu z Khenpo Karma Wangjalem

SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE TPD

Naj­tań­sza i naj­bliż­sza miej­sca kursu (WSN­HiD) moż­liwość noc­legowa - POLECAMY.

Na pieszo ok.25 min , samo­chodem 6 min.

Adres: Poznań, ul. Drzymały 3

Tel.: +48 (0)-61) 848-58-36, 48 (0) 61 849 09 82

schroniskotpd@wp.pl, www.schroniskotpd.d83.pl

Naj­waż­niej­sze informacje:

Schronisko młodzieżowe dys­ponuje 85 miej­scami w pokojach dwu-, trzy- i wieloosobowych. Goście mogą korzystać z kuchni samoob­sługowej, WC, natrysków oraz świetlicy z telewizorem. Na miej­scu jest też stołówka.

cen­nik:

Pokój dwu- i trzyosobowy - od 20 do 32 zł

Pokój cztero- i pięcioosobowy - od 18 do 28 zł

Pokój sześcio- i ośmioosobowy - od 16 do 24 zł

Podane ceny dotyczą pierw­szej doby. Kolejne doby - cena niż­sza o 4 zł. Dopłata za pościel - 4 zł.

Przy grupie kil­kuosobowej jest moż­liwość zamówienia śniadań I obiadokolacji na miej­scu. Schronisko jest położone w pobliżu prze­pięk­nego Parku Sołackiego


DOM STUDENTAWRONKA

Poznań ul. Wroniecka 19/20

tel. 61 852-48-65; 61-851-74-56

kierow­nik: Jacek Róża

dswronka@gmail.com

Ceny za pokój:

pokój 5osobowy 150zł za pokój

pokój 3osobowy 100zł za pokój

pokój 2osobowy 80 za pokój

Prysz­nice na korytarzu , rezer­wacja konieczna już teraz , ponie­waż studenci zaoczni rezer­wują sobie dużo wcześniej week­endy , a nasz kurs też zahacza o sobotę  i niedzielę.

Cena atrak­cyjna , położenie tez dobre. Tyle , ze szybko trzeba rezer­wować miejsca.


FROLIC GOATS HOSTEL

Adres: 61-838, Poznań Stare Miasto, Wrocław­ska (wej­ście od ul.Jaskółczej)

Tel.: +48 (0) 61 8524411

bookings@frolicgoatshostel.comwww.frolicgoatshostel.com

Cena za osobę:

pokój 12 osobowy 50 zł

pokój 8 osobowy 55 zł

pokój 4 osobowy 60 zł

pokój 4 osobowy żeń­ski 60 zł

pokój 2 osobowy(łoże+ łóżko oddzielne, jedna łazienka na dwa pokoje) 170 zł (cena za pokój)

pokój 2 osobowy z łazienką(2 łóżka oddzielne, łazienka) 200 zł (cena za pokój)

pokój 2 osobowy z łazienką (łoże+ łóżko oddzielne) 200 zł (cena za pokój)

Ceny obej­mują śniadanie, pościel. Ręcz­nik płatny dodat­kowo 3 zł

Położony w cen­trum , przy Starym Rynku , 20 min pieszo do miej­sca wykładów. Kłopot z par­kowaniem auta


HOSTEL POZNAŃ  „PETIT

ul. Górna Wilda 81,
61-563 Poznań

tel. +48 (0) 61) 833 42 55

tel./fax +48 (0) 61) 833 43 41
kom. +48 (0)604 708 542

hostel@hostelpoznan.pl, www.hostelpoznan.pl

Hostel usytuowany jest wśród zieleni w ogrodzie w cen­trum miasta tylko 5 min. pieszo do dep­taku, Starego Browaru.

Cena za osobę:

Pokój 1-os. - 55 zł

Pokój 2-os. - 45 zł

Pokój 3-os. - 35 zł

Łazienki znaj­dują się w bez­pośred­nim sąsiedz­twie pokoi (łazienka przy­pada na 2 ewen­tual­nie 3 pokoje). Do dys­pozycji gości posiadamy wyposażone kuch­nie samoob­sługowe (hostel posił­ków nie serwuje).

  • Yeshe Khorlo: