Njoszul Khenpo Rinpocze, Lama Surja Das, Naturalna Wielka Doskonałość. Nauki Dzogczen i pieśni wadżry