Samsara

Samsara Sam­sara

reż. Pan Nalin

Francja/Indie/Niemcy/Włochy 2001; 145 min.

Film Sam­sara opowiada historię mnicha bud­dyj­skiego, który odkrywa w sobie pragnienie poznania świata “zewnętrz­nego” i chęć podążania za bodz­cami zmysłowymi. Tashi dochodzi do wniosku, że chce wejść w życie doczesne, zanim je na dobre odrzuci. W fil­mie mamy poszukiwania duchowe, wątek miłosny, sceny erotyczne, piękne widoki – całość tworzy spo­kojny, reflek­syjny klimat i zostawia widza z otwar­tymi pytaniami i wol­no­ścią inter­pretacji tego co zobaczył.

Film kręcony był w prowin­cji Ladakh na pół­nocy Indii i prze­peł­niony jest pięk­nymi gór­skimi krajobrazami (zdjęcia możecie zobaczyć na oficjal­nej stronie filmu). Reżyser filmu Pan Nalin tworzy kolejny obraz, który ma ukazać się na prze­łomie 2006/7 i będzie zatytułowany “Dolina Kwiatów”. Nie wiem jesz­cze czy będzie to ta dolina, o której pisał Swami Rama w “Żyjąc wsród Himalaj­skich Mistrzów”, ale czekam z nie­cier­pliwo­ścią na ten film.

Czy warto wyrzekać się doczesno­ści dla wyż­szego celu? Czy ma sens wchodzenie w zaspokajanie pożądań kiedy wciąż pojawiają się kolejne? Nie ma łatwych odpowiedzi.

(źródło: http://www.inspiruj.com)

  • Yeshe Khorlo: