Lista wybranych hoteli w Warszawie dla uczestników kursu z J. Św. Gangtengiem Tulku Rinpocze

Uwaga: poniż­sza lista ulega aktualizacji

Stan: 21.04.2009

W jed­nym spo­koj­nie położonym pen­sjonacie w cen­trum War­szawy, zarezer­wowaliśmy pewną ilość miejsc. Dzięki rezer­wacji jako grupa uzyskaliśmy niż­sze ceny. Rezer­wujemy miej­sca w tym pen­sjonacie zgod­nie z kolej­no­ścią zgłoszeń.

Pozycja 7: Pen­sjonat ul. Nowolipie

Łącz­nie 15 miejsc; cena za noc­leg 45/50 zł w pokojach 3-4 osobowych z łazienką.
Dal­sze szczegóły o w/w hotelach znaj­dziecie w liście poniżej.
Zain­teresowanych prosimy o kon­takt: e-mail: yeshekhorlo@mahajana.net,
W pozostałych hotelach prosimy dokonywać rezer­wacji we własnym zakresie.
Nie bierzemy odpowiedzial­no­ści za świad­czenia hoteli.

Pobliskie hotele
Hotele cena od 40zł,-

1. Hostel Helvetia ul. Koper­nika 36/40

http://www.hostel-helvetia.pl/index.php?page=2&lang=pl
tel./fax. +48 22 826 71 08
Skype: hostel-helvetia-warsaw
Cena od 45 zł do 170 zł
Dojazd dobry około 25 min

2. Hostel Tamka ul. Tamka 30

http://www.tamkahostel.pl/index.php
tel. 22 826 30 95
e-mail: tamka@hostel.pl
cena od 40 do 150 zł

dojazd bar­dzo dobry ok. 25 minUwaga. 2 Pokoje 8 osobowe, konieczna szybka rezerwacja.

3. Dom Gościnny Politech­niki SEZAM

http://www.sezam.pw.edu.pl
(1os   90 zł, a w week­end   75 zł, 2os   140 zł, a w week­end   120 zł,
więc może można prosić o zniżkę);
bar­dzo blisko MDKu: 5 min spacerem
W czę­ści akademic­kiej w lato mie­ści się hotel DIZZY DAISY
będzie czynny od lipca - zawiaduje nim hostel Tamka
ceny praw­dopodob­nie będą zbliżone
http://www.noclegownia.pl/obiekt/1128 albo http://www.hostel.pl/

Hotele cena powyzej 100 ‚- zł

4. Hotel Agrykola, ul. Myśliwiecka 9

Strona int.: http://www.agrykola-noclegi.pl/pl/s268/Noclegi.html
tel.: +48 (0) 22 622 91 10
tel.: +48 (0) 22 622 91 11
e-mail:recepcja@agrykola-noclegi.pl
ceny: ok 250 zł.
około 5 min pieszo

5. Hotel Etap ul. Zagórna 1

Strona int.: http://www.orbis.pl/index.php?s=263,0,3951&h=85
tel.: +48 (0) 22 745 36 60
e-mail: H6401@accor.com
rezer­wacja: H6401@accor.com
ceny: ok 200 zl.
około 20min pieszo

6. Hotel ZNP Wybrzeże Kościusz­kow­skie 31/33

http://www.hotellogos.pl/strona.php?st=27
tel. (0) 22 622 55 62;
tel. (0) 22 622 89 92
tel./fax (0) 22 625 51 85
e-mail: rezerwacja@hotellogos.pl
cena około 150 zł
dojazd autobusem 155
Bar­dziej odległe hotele

Hotele od 30 zł.

7. Pen­sionat ul. Nowolipie

Łącz­nie 15 miejsc w pokojach 2-4 osobowych z łazien­kami
Cena za noc­leg 45zł,- (bez śniadania)
Cena za noc­leg 50zł,- (ze śniadaniem)
O dal­szych szczegółach poin­for­mujemy w przy­padku zamiaru rezer­wacji.
Rezer­wacja odbywa się za pośred­nic­twem Yeshe Khorlo:
e-mail: yeshekhorlo@mahajana.net

8. Hostel Nathan’s Villa ul. Piękna 26/24; w cen­trum War­szawy ale spo­kojny, w poblizu Placu Konstytucji

http://www.nathansvilla.com/warsaw.html
tel / fax 0048 (22) 622-2946
e-mail: warsaw@nathansvilla.com
Ceny od 45,- zl (pokoj 12-osobowy), zaliczka za 1 noc.
Wygodny dojazd autobusem 159, 4 przystanki

9. Obieg Noc­legowy Śliwice; ul. Wit­kiewicza 12

Stan­dard z lat 80-tych, tap­czany, wykładzina, na korytarzach linoleum, łazienki i kuch­nia na korytarzu.
Strona int.:http://www.locaris.pl/locaris/noclegi.html
recep­cja całodobowa tel. 22 811 54 11; recep­cja tel. 22 811 17  65
cena od 29 zł
dojazd z prze­siadką od 45 min

Hotele cena powyzej 100,- zl

10. Hotel Kanonia, ul. Jezuicka 2

http://www.kanonia.pl/?id=rooms
tel/fax +48 (22) 635 06 76
e-mail: hostel@kanonia.pl
cena od 15 do 50 euro
dojazd dobry około 30 min

11. Hotel Hit

http://www.hithotel.pl/Hotel.html
pokoje/ceny: http://www.hithotel.pl/Pokoje.html

  • Yeshe Khorlo: