Uczestnictwo w naukach Kurukulli w piątek 27.02.2009

Odosob­nienie z Khenpo Karmą Łan­gjelem, War­szawa 27.02 – 03.03.2009

W związku z wieloma zapytaniami odnośnie uczest­nic­twa w naukach Kurukulli w piątek 27.02.2009, chcielibyśmy poin­for­mować, że osoby nie posiadające inicjacji Kurukulli udzielonej przez J. Św. Gang­tenga Tulku mogą uczest­niczyć w pierw­szym wykładzie o godz. 10.00. W trak­cie tego wykładu Khenpo udzieli Lungu oraz zasad­niczych wyjasnień do prak­tyki, tak że osoby bez tej inicjacji będą mogły wykonywać tą praktykę.

Druga sesja wykładu, popołu­dniowa, prze­znaczona jest wyłącz­nie dla osób posiadających inicjację.

Zapraszamy więc do udzialu w naukach.

  • Yeshe Khorlo: