Tulku Urgjen Rinpocze, Tęczowy obraz

Tulku Urgjen Rinpocze, Tęczowy obraz. Rok wydania : 2008
Wydaw­nic­two NORBU, 2008
Tłumaczenie: Joanna Janiszewska-Rain
For­mat: B5
Ilość stron: 270

Tęczowy obraz zawiera kwin­tesen­cję ścieżki bud­dyj­skiej, nauki Wiel­kiej Doskonało­ści, dzog­czen. Jest to kom­pilacja wykładów Tulku Urgjena Rin­pocze, wiel­kiego mistrza bud­dyzmu tybetań­skiego XX w. Głów­nym tematem książki jest nasza własna świadomość, odarta z intelek­tual­nych kon­cep­cji. Tęczowy obraz to fascynująca podróż w głąb nas samych, zbiór wskazówek pomoc­nych w odkryciu tego, czym naprawdę jesteśmy.

Tulku Urgjen Rin­pocze (1920-1996) był współ­czesnym mistrzem bud­dyzmu tybetań­skiego prak­tykującym w tradycjach kagju i ningma, nauczycielem mistrzów takich jak XVI kar­mapa, Rang­dziung Rigpe Dordże czy Dudziom Rin­pocze. Więk­szość życia spędził w pustelni Nagi Gompa nad doliną Kath­mandu w Nepalu prak­tykując medytację i nauczając. Czterokrot­nie odbył tradycyjne, trzylet­nie odosob­nienie medytacyjne, prak­tykując w samot­no­ści przez ponad dwadzie­ścia lat. W 1980 roku po raz pierw­szy odwiedził kraje Zachodu, udzielając nauk mahamudry i dzogczen.

  • Yeshe Khorlo: