Khenpo Karma Łangjel

Khenpo Karma Łan­gjel urodził się w roku 1964, w Nob­ding, Trongsa, w Bhutanie. W latach 1986 - 1992 odwiedził Instytut Nagagyur Nyingma, bud­dyj­ski Uniwer­sytet w okręgu Mysore, w Indiach. Potem studiował w Instytucie Samye Memorial w Nepalu; powrócił do Mysore, żeby ukoń­czyć tam wyż­sze tan­tryczne studia. W roku 1999 otrzymał tytuł Khenpo (profesora). Od tego momentu prze­wodzi bud­dyj­skiemu Uniwer­sytetowi w klasz­torze Gang­teng w Cen­tral­nym Bhutanie. Odbył dwa trzylet­nie odosob­nienia. Jego nauczycielami byli i są m.in. Penor Rin­poche, J. Św. Dilgo Kyentse Rin­poche, Khenpo Pema Szierab, Khenpo Namdrol, Khenpo Tsełang Gjamtso i Khenpo Dzigme Phuntszo.

Khenpo Karma Łangjel Khenpo Karma Łangjel Khenpo Karma Łangjel Khenpo Karma Łangjel

  • Yeshe Khorlo: