27.02 – 03.03.2009, Warszawa - Odosobnienie z Khenpo Karmą Łangjelem. Program