Amy Schmidt, Dipa Ma: Życie i dziedzictwo buddyjskiej mistrzyni